Karbondioksitin Jeotermal Rezervuarın Üretim Performansı Üzerindeki Etkisi

Karbondioksitin Jeotermal Rezervuarın Üretim Performansı Üzerindeki Etkisi

Fatma Bahar Hoşgör, Ömer İnanç Türeyen, Abdurrahman Satman, Murat Çınar

Günümüzde, sürdürülebilir ve yenilenebilir olmasının yanında ucuz ve temiz bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji kullanımı giderek artmaktadır. Ülkemizdeki jeotermal sahalar incelendiğinde, rezervuarların başlangıçta sıvı etken oldukları ve rezervuar suyunun içinde etkisi göz ardı edilemeyecek miktarda çözünmüş karbondioksit bulunduğu görülür. Suyun termodinamik davrnışları, faz kompozisyonları ve rezervuarın basınç ve sıcaklık davranışları karbondioksit varlığından oldukça etkilenmektedir. Bu çalışmada, jeotermal sistem tek veya çoklu tanklar ele alınarak kütle ve enerji denklemleri herbir tank için beraber çözülmüş, bu sayede üretim, doğal beslenme ve re-enjeksiyon sebebi ile rezervuarda oluşan basınç ve sıcaklık değişimleri ile karbondioksit miktarındaki değişim de modellenmiştir. Duyarlılık analizleri yapılarak, çözünmüş karbondioksit oranının, üretim hızının, re-enjeksiyon miktarının jeotermal rezervuarın basınç, sıcaklık ve gaz doymuşluğu üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu modelleme çalışması ile, karbondioksit içeren jeotermal sistemlerin davranışı kapsamlı olarak incelenebilir ve jeotermal sistemin gelecekteki performansı sürdürülebilirlik açısından değerlendirilerek en uygun işletme stratejileri belirlenebilir.