Bir Metro İstasyonunda Platform Ayırıcı Kapıların İç Ortam Şartlarına Etkisi

Bir Metro İstasyonunda Platform Ayırıcı Kapıların İç Ortam Şartlarına Etkisi

Nurdil Eskin, Mesut Gür, Oğuz Büyükşirin, Ünal Altıntaş, Yıldıray Yedikardeş

Yer altı raylı yolcu taşıma sistemleri hızı, yolcu taşıma kapasitesi, güvenilirliği ve konforu sayesinde en çok tercih edilen taşıma sistemi haline gelmişlerdir. Bu sistemlerde, istasyona giren trenin önünde sürüklediği yüksek hızdaki havanın yolcu üzerindeki etkisinin azaltılması, yolcuların tren hattına geçişlerinin önlenmesi veya herhangi bir fiziksel rahatsızlık nedeni ile insanların tren hattına düşmesinin önüne geçilmesi amacıyla istasyonların peron sınırlarında platform ayırıcı kapılar (PAK) kullanılmaktadır.

Yolcuların kısa zaman dilimlerinde bulundukları yer altı istasyonlarının çevresel ortam konforu ve taze hava ihtiyacı platform ayırıcı kapı sistemlerinin kullanımı ile değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada bir yer altı istasyonu iç ortam şartlarına, peron ayırıcı kapı sistemlerinin etkisi incelenmiştir. Bu amaçla istasyon modülü katı modeli oluşturulmuş, istasyonda ısıl konfora etki eden iç ortam değişkenleri incelenmiş ve analizler hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizi Autodesk Simulation CFDesign paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyonlar sonucunda platform ayırıcı kapıların istasyon iç ortam şartlarına olan etkisi irdelenmiştir.