İzmir, Kaynaklar`da Hava Kaynaklı Isı Pompası İle İklimlendirilen Müstakil Bir Konutun İzlenmesi Ve Modellenmesi

İzmir, Kaynaklar`da Hava Kaynaklı Isı Pompası İle İklimlendirilen Müstakil Bir Konutun İzlenmesi Ve Modellenmesi

Rahşan Aytül Gülmez Rafaat, Zeynep Durmuş Arsan

Bu çalışmada, düşük enerjili bina olabilmeyi hedefleyen, hava kaynaklı ısı pompasıyla iklimlendirilen mevcut müstakil bir konutun, yerinde izleme ve modellemeye dayalı termal ve enerji performans analizine ait sonuçlar sunulmaktadır. Çalışmanın genel amacı, seçilen binaya ait ileriye dönük termal ve enerji performans tahmini yapabilen, kalibre edilmiş dijital performans simülasyon modeli elde etmektir. İncelenen bina, İzmir’in Kaynaklar mevkiinde yer alan üç katlı 520 m2 kullanım alanına sahip müstakil bir konuttur. Yerinde izleme çalışması, Temmuz 2009 – Temmuz 2010 tarihleri arası toplam bir yıllık süreye ait yerel iklim verileri ile binanın termal ve enerji performans göstergelerinin ölçümünü kapsamaktadır. Modelleme çalışması, DesignBuilder bina performans simülasyon programında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, binanın iklimlendirme sistemi ile ilgili bileşenlerini modellemede, hava kaynaklı ısı pompasının gerektirdiği detaylı veri girdisini sağlayan EnergyPlus programı kullanılmıştır. Modellemede kullanıcının performansa etkisi çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Kalibrasyon denemeleri, 2009 yılı soğutma dönemini temsilen 17 – 24 Ağustos 2009 tarihleri arasındaki bir haftalık dönem için gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda, dijital modelden elde edilen sonuçlar ile gerçek ölçüm değerleri karşılaştırılmakta ve kalibre edilmiş modelin hata oranları sunulmaktadır.