Elektronik Cihazların Soğutulmasının Farklı Türbülans Modelleri Ve Duvar Yaklaşımları İle Cfd Simülasyonu

Elektronik Cihazların Soğutulmasının Farklı Türbülans Modelleri Ve Duvar Yaklaşımları İle Cfd Simülasyonu

Fuat Tan, Ahmet Serhan Canbolat, Burak Türkan, Bahadır Erman Yüce

Bu çalışmada elektronik sistemlerin soğutulması hakkında kısaca bilgi verildikten sonra iki ve üç boyutlu olarak elektronik devre kartını simüle eden dört adet yonganın zorlanmış taşınımla soğutulmasının hız ve sıcaklık dağılımları Fluent programında nümerik olarak incelenmiştir. Sürekli rejimde ve sıkıştırılamaz akış kabulü ile yapılan analizlerde farklı türbülans modellerinin ve duvar yaklaşımlarının çözüme olan etkileri değerlendirilmiştir. Sistemde sabit ısı akısı kabulü yapılmıştır. Ansys Fluent hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yazılımı hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak elektronik sistemlerinin soğutulması için yapılan analizlerde farklı türbülans modellerinin ve duvar yaklaşımlarının karşılaştırılması yapılmış, bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara uygun türbülans modeli ve duvar yaklaşımı seçiminde kaynak oluşturulması amaçlanmıştır.