Meyve ve Sebzelerin Muhafazasında Soğuk Depoların Kalite Ve Kantiteye Etkileri

Meyve ve Sebzelerin Muhafazasında Soğuk Depoların Kalite Ve Kantiteye Etkileri

Rahmi Türk, Işılay Yıldırım, Derya İkat

Ülkemizde var olan soğuk muhafaza tesislerinin büyük çoğunluğu bugünkü teknolojik yeniliklerden mahrumdur. Bunun sonucu; hasattan- mutfağa ciddi kayıplar oluşmakta, milli ekonomi de büyük zarara uğramaktadır. Yaptığımız çalışmalarda çok net olarak görülmüştür ki; 40 milyonun üzerinde bir meyve/sebze üretimimizin 10 milyon tonunu bu aşamada kaybetmekteyiz ki bedeli 20 milyar lira dolaylarındadır. Uğranılan bu zararı ivedi olarak alınacak önlemler ile çok kısa bir sürede en aza indirmek olasıdır. Bu önlemlerin başında “Soğuk Muhafaza Tesisleri”nin yaygın ve teknolojik donanımlı, hijyenik tesisler haline getirerek, meyvelerin bahçeden markete ve oradan da mutfağa soğuk zincir içerisinde ulaşımını sağlamaktır. Yaptığımız bilimsel çalışmalar ışığında yazdığımız eserlerde de görülmektedir ki; ürün bazında projelendirilmiş bir soğuk muhafaza tesisi bir elin parmakları kadar azdır. Örneğin bir elma deposu için projelendirilmiş soğuk tesiste portakal depolayamazsınız. Ürüne özel hazırladığımız kitaplarımızda, bu hususlar ayrıntılı biçimde okuyuculara sunulmakta olup; ürün ve tesis özelliklerinin olması gerekenleri de ayrıntılı biçimde verilmiştir. Özellikli ürünlerin depolama koşulları, tesis nitelik ve nicelikleri ile teknolojik yenilikler ayrıntılı olarak paylaşılmıştır.