Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Baca Sistemleri Üzerine Getirdiği Zorunluluklar

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Baca Sistemleri Üzerine Getirdiği Zorunluluklar

Hakan Gür

Bu çalışmada, konut ve benzeri yapılarda kullanılmakta olan baca sistemlerinin Ülkemizde 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle uygulamaya girmiş olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin* “Bacalarda” temel gerekleri ve temel karakteristikleri, performans beyanı ve CE işaretlemesi, imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve/veya yetkili temsilci yükümlülükleri, uyumlaştırılmış** teknik şartnameler, basitleştirilmiş prosedürler ve piyasa gözetim ve denetime ilişkin zorunlu uygulama hususlarını içermektedir.