Türkiye’de Enerji Ve Jeotermalin Yeri

Türkiye’de Enerji Ve Jeotermalin Yeri

Abdurrahman Satman

Gelişmesini sürdürmek isteyen Türkiye için enerji gerekmektedir. Tükettiği enerjisinin %73’ünü ithal eden, yıllık enerji talebi %4-5 ve yıllık elektrik talebi %6-8 oranında artarken, Türkiye’de enerjinin arz-talep dengesinin kurulması en önemli konulardan ve dolayısıyla sorunlardan birisi olarak hükümetin ve doğal olarak hükümetin enerji politikalarından etkilenen vatandaşın gündemini işgal etmektedir.

Enerji arz-talep dengesinin kurulmasında geçerli politikanın temeli ise basit olarak; Türkiye’de enerji arz güvenliğini sağlamak ve bir başka deyişle enerji arzını artırırken talebi azaltmak olarak tanımlanabilir. Talebi azaltmanın yolu enerjinin verimli kullanılmasından ve tasarrufundan geçmektedir. Arzda dışa bağımlılığı bir gerçek olan ve bununla yaşamayı öğrenmesi gereken Türkiye için, arzın sağlanması yönünde yapabileceği yurtiçine yönelik en akılcı yaklaşım ise ülke enerji kaynaklarının mümkün olduğunca değerlendirilmesi olmalıdır.

Son yıllarda sektörün özel girişimcilere açılması sonrasında özellikle güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin kapasite olarak devreye alınmasında oldukça önemli atılımlar ve gelişmeler gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin jeotermal enerji kaynaklarının varlığı hakkında şüphe yoktur ve son yıllarda özellikle elektrik üretimde kullanılan jeotermal santralların kapasite artışları da bunun en önemli kanıtıdır. Dünyada son 10 yıl içinde özellikle jeotermal elektrik kurulu güç kapasitesinin yıllık artışı ve yıllık sektör büyümesi söz konusu olduğunda, tüm dünya ülkeleri sıralamasında Türkiye başlarda gelmektedir. Mevcut kullanılan kapasitenin, Türkiye’de tahmini jeotermal potansiyelin küçük bir oranı olduğu ve sektörün büyümeye açık olduğu görülmektedir. Her ne kadar jeotermal enerjinin Türkiye’nin enerji arzında küçük bir orana sahip olacağı bilinmekle beraber, jeotermal sektörün büyümesi enerji kaynağının yerli katma değerle geliştirilmesinden ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacağından dolayı önem taşımaktadır.

Bu bildiride Türkiye’nin mevcut enerji durumu ve enerjide jeotermalin yeri değerlendirilmekte, dünya ve Türkiye’de kullanıma yönelik veriler ve bilgiler sunulmakta ve geleceğe yönelik öngörüler irdelenmektedir.