Eskişehir İklim Koşullarında Farklı Yönlere Bakan Ofis Binalarının Isıl Performanslarının İrdelenmesi

Eskişehir İklim Koşullarında Farklı Yönlere Bakan Ofis Binalarının Isıl Performanslarının İrdelenmesi

Hakan Ünalan, Emrah Gökaltun

Günümüzde sürdürülebilirlik, enerji etkinliği ve optimum enerji tüketimi oldukça önemlidir. Sektörel bazda enerji tüketimi açısından binalar ikinci sırayı aldığı için binalarda enerji performansına daha dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada Eskişehir ilindeki aynı termofiziksel özelliklere sahip farklı yönlere bakan iki ofis binasının; oda iç sıcaklık ölçümleri ile ısıtma enerji tüketimlerine bakılarak ısıtma ve soğutma dönemlerindeki ısıl performansları arasında değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu çalışmada yapı kabuğunun yönlere göre gösterdiği ısıl performansı ile enerji tüketimi arasındaki ilişki ortaya konulmuştur.