Yeraltı Maden Ocaklarında Havalandırma Kriterleri

Yeraltı Maden Ocaklarında Havalandırma Kriterleri

Burak Olgun, Serdar Gültek, Hüseyin Bulgurcu

Yeraltı maden ocaklarının işletilmesinde havalandırma; gerek çalışan personelin sağlıklı çalışma koşullarında bulunmaları gerek de çalışan makinelerin güvenli çalışmaları için yapılan en önemli işlemdir. Ocaklarda; sağlığa uygun solunabilir hava sağlanması, ortamdaki patlama riskinin ve solunabilir toz konsantrasyonunun kontrol altında tutulması, kullanılan çalışma yöntemi açısından çalışanların fiziki faaliyetleri dikkate alınarak çalışma şartlarına uygun hava özelliklerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilmesi için sürekli havalandırma yapılması zorunludur. Havalandırma işlemi yeraltında; çalışma ortamı güvenliği için ocak sıcaklığının optimum seviyeye ayarlamak, CO2, CO, H2, H2S, SO2, NxOy, CH4 gibi zararlı gazların konsantrasyonunu yönetmeliklerle belirlenmiş değerler altında tutmak ve ocaktan tahliye etmek, çalışan personel ve makineler için gereken oksijeni temin etmek için yapılmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’de maden ocaklarının işletilmesi sırasında ortam havalandırması için asgari gereklilikler ve uygulamadaki duruma değinilmiş, havalandırma hesaplarına ilişkin metodoloji irdelenmiştir.