Mimari Proje Yarışmalarında Sürdürülebilir Tasarım

Mimari Proje Yarışmalarında Sürdürülebilir Tasarım

Güliz Özorhon, İlker Fatih Özorhon

Mimari proje yarışmaları mimarların yanı sıra makine, inşaat ve tesisat mühendislerinin, peyzaj mimarlarının da yer aldığı disiplinler arası bir çalışma pratiğidir ve bu hali ile “sürdürülebilir tasarım” konusunun her adımda yer alması gereken bir süreç tarif eder. Çalışmanın temel sorusu “sürdürülebilir tasarım konusuna, teoriden pratiğe geçişin bir yolu olarak da tanımlanabilecek proje yarışmalarında ne kadar ve nasıl yer verildiğidir. Bu amaçla, öncelikle proje yarışması pratiği anlaşılmaya çalışılmış ve sonrasında seçilen mesleki mimari proje yarışmaları ve öğrenci yarışmaları üzerinde yapılan analizlerle bu soruya cevap aranmıştır.