Sıfır Karbon Binalara Ulaşmada Anahtar Bir Cephe Önerisi

Sıfır Karbon Binalara Ulaşmada Anahtar Bir Cephe Önerisi

İlknur Kükdamar, Ayça Tokuç

Sürdürülebilirliğe ulaşmada, gelecek yıllarda daha geniş bir yere sahip olacağı öngörülen biyoenerjinin üretimi büyük öneme sahiptir. Bunun için kullanılan yöntemlerden biri fotobiyoreaktörler yardımı ile biyokütlenin üretimidir. Bu reaktörler, sızdırmaz ve şeffaf konteynerler olup, alg yetiştirilmesi için uygun ortam sağlamakta kullanılırlar. Fotobiyoreaktörler gün ışığını yakalamak, ulaştırmak, yöneltmek ve yetiştirme alanı içine bu ışığı dağıtmaktadırlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütlenin daha verimli kullanılması ancak uygun reaktör seçimi ve kullanımı ile mümkündür. Fotobiyoreaktörler bina cephelerine uygulandığında, cepheler yeni bir işlev kazanmakta ve enerji üretimi için kullanılacak alanlara dönüşmektedir. Bu sayede yapıların çevreye olan karbon salımlarını da azaltmaktadırlar. Bu çalışmada, reaktör türleri incelenmekte ve örnek bir yapı üzerinden cephelere fotobiyoreaktör eklenmesi ile biyoenerjinin verimliliği araştırılmaktadır. Sonuç olarak, cephe tasarımında fotobiyoreaktörlerin kullanımı için geliştirilen fikirler sunulacaktır.