ASHRAE Bina Enerji Etiketleme Programı

ASHRAE Bina Enerji Etiketleme Programı

William P. Bahnflet, ASHRAE

Bina enerji sınıfı sertifikalandırması, bir binanın enerji tüketim karakteristiğinin belirlenmesini sağlayan, benzer tipolojiye sahip binalarla nasıl karşılaştırılacağını gösteren ve enerji performansının iyileştirilmesi için ekonomik uygulanabilirliği yüksek önerilerin tespit edilebilmesini sağlayan bir işlemdir. Bu doğrultuda geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde, enerji sınıfı sertifikalandırılması vb. işleve sahip, genellikle binaların sürdürülebilirlik (yeşil bina) özelliklerini derecelendiren bir çok metodoloji geliştirilmiştir.

ASHRAE, yakın zamanda Building Energy Quotient (bEQ) adındaki sertifikalandırma programını mevcuttaki puanlandırma sistemlerine eklemiştir. ASHRAE’nin bu metodolojiyi geliştirmesi, teknik alandaki güvenilirliğine, tarafsız uzlaşı standartlar geliştirmesindeki tecrübesine ve küresel anlamdaki tanınırlığına dayanmaktadır.

Sertifikalandırma programlarının en önemli hedefleri arasında, binadaki enerji verimliliğinin yaratmış olduğu gayrimenkul değerin emlak piyasasında dikkate alınmasını sağlamak, uygun maliyetli iyileştirmelerin belirlenmesine yardımcı olmak, bina performansı veritabanına bilgi sağlamaktır. Sertifikalandırma, enerji tüketiminin ve çevresel etkilerinin azaltılmasının ve özkaynaklara bağlı enerji tüketiminin azaltılıp, kazanılan bu enerjinin başka amaçlar için kullanılmasının yaratacağı ekonomik fayda aracılığıyla topluma bir değer sunmaktadır. Bina sahipleri açısından sertifikalandırma, portföylerinin karşılaştırmalı değerlendirmesini yapmasını, yatırım sahibinin ekonomik imajını geliştirmesini ve tasarruf etme yönünde ilerlemesini sağlamaktadır. Profesyoneller ve sektör çalışanları yönünden bakıldığında sertfikalandırma, ticari bir hizmet yaratacağı ve enerji verimli iyileştirmelerin yapı sektöründe ticari bir hareketlenmeye yol açacağı beklenmektedir.