İl Bazında Çift Ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi

İl Bazında Çift Ve Üç Camlı Pencereler İçin Optimum Hava Tabakası Kalınlığı Analizi

Hakan Pul, Mustafa Ertürk, Ali Keçebaş, Tayfun Uygunoğlu, Ali Daşdemir

Bu çalışmada ülkemizin yedi bölgesinde farklı dış hava sıcaklığına sahip her il (Afyon, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kars, Konya, Ordu) için ayrı ayrı düşey konumda iki cam plaka arasına hapsedilen hava tabakası 1mm’ den başlayıp 300 mm’ ye kadar hava boşluğunun penceredeki yalıtıma etkileri analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre pencerelerde her il için optimum hava tabakası kalınlığı yaklaşımı getirilmiştir. Yedi il için optimum hava tabakası kalınlıkları; Afyon 11.5 mm, Antalya 13.5 mm, Bursa 12.1 mm, Gaziantep 11.8 mm, Kars 10.2 mm, Konya 12.3 mm, Ordu 10.9 mm’dir. Ayrıca her il için belirlenen optimum hava tabakası kalınlığı baz alınarak düşey konumda üç cam plaka arasına iki tabaka olarak hava boşluğu hesaplamalarında ısı kaybı; Afyon’da %40.18, Antalya’da %40.978, Bursa’da %40.324, Gaziantep’te %40.395, Kars’ta % 40.545, Konya’da %40.547, Ordu’da % 40.099 azaldığı tespit edilmiştir.

Bu çalışma pencerelerde hava boşluğu kalınlığının her il için ayrı ayrı olarak belirleyen ilk çalışma olması nedeniyle önem arz etmektedir.