Yapı Bilgi Sistemi (Bım) İle Mekanik Tesisat Projeleri

Yapı Bilgi Sistemi (Bım) İle Mekanik Tesisat Projeleri

Seyit Kaplan, N. Alpay Kürekci

Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ülkemizde inşaat sektöründe proje aşamasında kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir sistemdir. Bu sistem ile parametrik modeller oluşturulup binanın inşaatı için gerekli olan tüm projeler elde edilmekte ve her bir yapı elemanın özellikleri binanın dijital ortamda oluşturulan modeli üzerine işlenebilmektedir.

Bu makalede Yapı Bilgi Sistemi (BIM) ile tasarlanmış örnek projeler ele alınmış ve sistemin ne tür avantajlar sunduğu irdelenmiştir.