Yeraltı Maden Ocaklarında İç Hava Kalitesi

Yeraltı Maden Ocaklarında İç Hava Kalitesi

Arkun Andıç, Abdurrahman Kılıç

Bu çalışmada uluslararası standartlara ve uygulamalara da dayanarak, yeraltı maden işletmelerindeki havalandırma prensiplerinden bahsedilmiştir. Zehirli gazlar ve etkileri, gerekli minimum hava miktarları, senaryolar ve gözetleme sistemleri bildirinin içeriğini oluşturmaktadır. Maden havalandırmasında kullanılan genel fan tipleri, birbirleriyle karşılaştırılmaları ve bunların içerisinden aksiyel fanların yapısı ile ilgili özellikler hakkında bilgi verilmiştir.