teskon2011

BİLDİRİLER


Türkiye`nin Enerji Görünümü – Nisan 2011
Ali Oğuz Türkyılmaz


Enerji Dönüşümlerinin Kullanılabilirlik ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Seyhan Uygur Onbaşıoğlu


Zonguldak’ta Termik Elektrik Santrallarının Atık Isısından Yararlanma ile Bölgesel Isıtma ve Bunun Sera Gazı Salınımı Üzerine Etkisi
Mustafa Eyriboyun


Konutlarda Enerji Kullanım Eğilimleri ve Tüketimin Çevre Faktörleri ile İlişkisi, Bursa Örneği
Mehmet Emin Uğur Öz


Kivi Meyvesinin Kurutulmasında Kurutma Havası Hızının Kurumaya Etkisinin İncelenmesi
Selçuk Darıcı, Soner Şen


Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması
Ekim Şükrü Bakırcı, Mehmet Çalışkan


Test, Ayar ve Balans (TAB) Alanında ISKAV Çalışmaları
Serdar Burak Oral, Durdali Titiz


İki Plaka Arasına Yerleştirilmiş Elips Silindirin Önünde Oluşan Akış Yapısının Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm (PIV) Tekniği ile İncelenmesi
Hüseyin Turan Arat, Ali Koç, Cuma Karakuş, Nurhan Adil Öztürk, Beşir Şahin, Hüseyin Akıllı


Sonlu-Silindir Üzerindeki Akış Yapısının Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Tekniği (PIV) ile İncelenmesi
Salih Çelik, Cuma Karakuş, Hüseyin Akıllı, Beşir Şahin


Periyodik Olarak Değişen Sıcaklığa Sahip Kapalı Kare Ortamlara Konulan Engellerin Doğal Taşınımla Isı Transferi Üzerine Etkilerinin Sayısal İncelenmesi
Birol Şahin , Mehmet Emin Arıcı


Klima Sistemlerinde Isıtıcı ve Soğutucu Su Sıcaklığının Belirlenmesi, Isıtma Sistemlerinde Su Dağıtımı ve Kollektör Bağlantıları
Veli Doğan


Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması
Ahmet Cüneyt Özyaman


Hava Kaynaklı Bir Isı Pompasının Farklı Çalışma Şartları Altında Termodinamik Performans Analizi
Uğur Çakır, Kemal Çomaklı


Enerji Etkin Tasarımda Pasif İklimlendirme: Doğal Havalandırma
Nihan Engin


Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi
İzzet Yüksel, Tülay Esin


Yüksek Tavanlı Mahallerde Enerji Etkin Havalandırma – Uçak Boya Hangarı Uygulaması
İbrahim Utku Başyazıcı, Barış Yılmaz


TS 825’e Uygun Olarak Yalıtılan Bir Binanın Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi
İbrahim Atmaca, Sezgi Koçak


Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Isıtma ve Soğutma Yüküne Göre Tespit Edilen Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Karşılaştırılması
Cüneyt Dağıdır, Ali Bolattürk


Yapıların Dış Duvarlarında Optimum Yalıtım Kalınlığının Üç Farklı Metodla Tespiti
Figen Balo, Aynur Uçar, Mustafa İnallı


CFD Analiz Yöntemiyle Klima Santrallerinde İç Kayıpların Azaltılması
Sefa Bulut, Merve Ünveren, Ahmet Arısoy, Yakup Erhan Böke


Hesaplamalı Isı-Kütle Geçişi ile Yoğuşma ve Buharlaşmanın Modellenmesi
Seyhan Uygur Onbaşıoğlu, S. Aslı Kayıhan, Deniz Yılmaz


Absorbsiyonlu Isı Yükselticileri ve Bir Endüstriyel Uygulama
Bener Kurt, İlhami Horuz


Türkiye İklim Bölgelerine Göre Yıllık Yağış Miktarının Dış Duvar Konstrüksiyonunun Kesit Tayinine Etkisi
Yalçın Yaşar, Asiye Pehlevan, Sibel Maçka


Higrotermal Performans Açısından Duvar Konstrüksiyonu Tasarımında Bilgisayar Modellerinin Kullanımı
Asiye Pehlevan, Yalçın Yaşar, Sibel Maçka


R744 (CO2) Soğutucu Akışkanlı Soğutma Sistemleri, Kanatlı Borulu R744 (CO2) Evaporatör ve Gaz Soğutucu Tasarım Esasları
Fatih Kasap, Hasan Acül, Hatice Canbaz, Selim Erbil


Hava Soğutmalı Grupların Evaporatif Önsoğutma ile Verim ve Kapasite Artışı Uygulaması
Güray Korun


CO2 ile Çalışan Transkritik Soğutma Çevriminin Deneysel İncelenmesi
Orkan Kurtuluş, Burak Olgun, Emre Oğuz, Hasan Alpay Heperkan


Bir Model Kara Taşıtı Etrafındaki Akış Yapısının Deneysel Olarak İncelenmesi
Ümit Nazlı Temel, Ata Ağır, Cahit Gürlek, Kürşad Melih Güleren, Ali Pınarbaşı


İçerisinde Delinmiş Kare İğne Kanatçıklar Bulunan Kare Kanalda İki Optimizasyon Tekniğinin Karşılaştırılması
Bayram Şahin, Eyüphan Manay


Delikli Kare Kanatçıklardan Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Eyüphan Manay, Bayram Şahin, Şendoğan Karagöz


Eğitim Yapılarında Klima Sisteminin İşitsel Konfor Koşulları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Mustafa Mutlu, Muhsin Kılıç


Hastanelerde Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin Konfor Koşullarına Etkisi
Esra Lakot Alemdağ, Özlem Aydın


Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Gürültü Kontrolü Tasarımı ile Enerji Tasarrufu ve İlk Yatırım İlişkisi
Orhan Murat Gürson, Emre Güler


Daha Verimli Pompa Sistemleri İçin Yeni Nesil Manyetik PM-Destekli Senkron Elektrik Motorları
Bora Türkmen


Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması
Nazlı İpek Şahin, Gülten Manioğlu


Türkiye’de Yaygın Olan Kullanım Sıcak Suyu Sistemlerine Genel Bir Bakış Hızlı Boyler ve Depo Şarj Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi
Murat Gürenli, Ufuk Atamtürk


Hastane Tesisatlarında Sismik Hasarların Azaltılması – FEMA 150 Standardı
Eren Kalafat, E. Alp Yücerman


Medikal Gaz Sistemleri
Ekrem Evren


Müzelerde İç Çevre Gereksinimleri: Ayasofya, Topkapı ve Türk İslam Eserleri Müzeleri Bağlamında Türkiye’deki Durum
İbrahim Çakmanus, Arif Künar


Döşemeden (Yerden) Isıtma Sistemlerinde Hesap Yöntemi
Veli Doğan, Oğuzhan Çalışır


Yerden Isıtma Sistemlerinin Boyutlandırılması
Veli Doğan, Oğuzhan Çalışır


Döşemeden Isıtma Tasarımı
İ. Cem Parmaksızoğlu


Isı Borulu Atık Baca Gazlarından Isı Geri Kazanım Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Emre Ürün, Yusuf Çay, Hüseyin Kurt


Isı Pompalı Kurutucuların Enerji Etkin Tasarımı –Modelleme Çalışması –
Anıl Akgün, Mustafa Serhan Küçüka


Kojenerasyon Sistemlerinin Termodinamik Analizi
Bayram Kılıç, Arzu Şencan, Reşat Selbaş, Hasan Hüseyin Ezen


BEP-TR Hesaplama Yönteminde Referans Bina Kavramı ve Enerji Sınıflandırması
Murat Bayram


Bina Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi (BEP-TR) ile Isıtma ve Soğutma Enerjisi İhtiyacının Hesaplanması
A. Zerrin Yılmaz


Konut Binaları Enerji Sertifikasyonunda Isıtma ve Soğutma Enerjisi İhtiyacının Bina Parametrelerine Duyarlılık Analizi: BEP-TR Hesaplama Metodolojisi ile Değerlendirme
Burcu Çiğdem Çelik, A. Zerrin Yılmaz, Stefano P. Corgnati


Kompleks Binaların Enerji Sertifikasyonu Açısından Analizleri: Standart ve Detaylı Simulasyon Araçlarının Karşılaştırılması
Gözde Gali, Stefano P. Corgnati, A. Zerrin Yılmaz


Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-TR) ile Otel Binalarının Enerji Performansının Değerlendirilmesi
Merve Atmaca, Ece Kalaycıoğlu, A. Zerrin Yılmaz


Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem: BEP-TR
Alpin Köknel Yener


Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının BEP-TR Yöntemi ile Belirlenmesi: Örnekler
Feride Şener, Sezen Yıldırım Ünnü


Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Mehmet Azmi Aktacir, Mehmet Akif Nacar, Bülent Yeşilata


Enerji Etkin Konut Yenilemelerinde Enerji Tüketimi ve Yaşam Dönemi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
İkbal Çetiner, Buket Metin


Karakteristik Konut Modeli Yaklaşımı ile KKTC Konut Isıl İhtiyacının Belirlenmesi
Ali Evcil, Cemal Gövsa


Isı Yalıtım Özellikleri İyileştirilmiş Yapı Tuğlalarının Geliştirilmesinde Kağıt Üretim Atıklarının Kullanılması Etkileri
Sedat Akkurt, Mücahit Sütçü, Kadir Başoğlu


Pomza Agregalı Hafif Beton Isıl Özelliklerine Polistiren Köpük ve Uçucu Kül Katkısının Etkileri
İsmail Demir, M. Serhat Başpınar, Gökhan Görhan, Erhan Kahraman, Orhan Akyol


Faz Değiştiren Maddeler ile Binalarda Enerji Verimliliği
Yeliz Konuklu, Halime Ö. Paksoy


Isı Yalıtımında Faz Değiştiren Malzeme Kullanımı
Alican Daloğlu


İklim Değişikliğinin Apartman Binalarındaki Isıtma/Soğutma Yükleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Yusuf Yıldız, Zeynep Durmuş Arsan


Farklı Geometrilerden Oluşan Isı Köprülerinde Isı Kayıplarının Sayısal Olarak İncelenmesi
Koray Karabulut, Ertan Buyruk


Güneş Radyasyonu Yoğunluk Dağılımının Bina Güneş Enerji Sistemleri Hesaplarında Kullanılması
Zuhal Oktay, Can Çoşkun, Tahir Hikmet Karakoç, Bahar Bayboz


Soğutkan Karışımlarının Termodinamik Özelliklerinin Peng-Robinson-Stryjek-Vera Gerçek Gaz Denklemi Kullanılarak Modellenmesi
Mustafa Turhan Çoban, Halil Atalay


Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Kaynama Isı Transferi Denklemlerinin Modellenmesi ve Karşılaştırılması
Mustafa Turhan Çoban, Oğuz Emrah Turgut


Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Basınç Düşümü Denklemlerinin Modellenmesi ve Karşılaştırılması
Mustafa Turhan Çoban, Oğuz Emrah Turgut


Alternatif Soğutucu Akışkan Kullanan Paket Soğutma Sistemleri İçin Boru Çaplarının Belirlenmesi
Hüseyin Bulgurcu, Kadir İsa


Kompresörlerdeki Son Gelişmeler ve R744 (CO2) Soğutucu Gaz Kullanılan Soğutma Sistemleri
Manuel Fröschle


Mevcut Soğutucu Akışkanlar ve Alternatifleri
Uğur Çakır, Kemal Çomaklı


Azeotropik ve Yakın Azeotropik Soğutucu Akışkan Karışımlarının Karşılaştırılması
Ali Kılıçarslan, Tuğba Tetik, İrfan Kurtbaş


Soğuk Depo Uygulamasında Doğru Bilinen Yanlışlara Işık Tutmak
Turan Erkan


Soğutma Sistemlerinde Defrost Kayıplarının Kontrolu Yolu ile Enerji Tasarrufu
Erol Ertaş


Soğutmada Enerji Verimliliği ve Yönetimi
Türkan Üçok, Ali Güngör


Adsorpsiyonlu Chillerlerde Kullanılabilecek Adsorbent-Adsorbat Çiftlerinin Özellikleri ve Çevrim Performanslarının İncelenmesi
Zeynep Elvan Yıldırım, Gamze Gediz İliş, Moghtada Mobedi, Semra Ülkü


Adsorpsiyonlu Su Soğutucu Tasarımları Uygulamaları
Bülent Orhan, Ali Güngör


Tek Katmanlı Toprakta Dip, Maksimum, Minimum Sıcaklıklar ve Bunların Derinlikleri ile İlgili Bağıntılar
Arif Özbek, Tuncay Yılmaz, Alper Yılmaz, Orhan Büyükalaca


Süpermarket Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Teknolojilerin Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırılması
Ali Güngör


Kuru Tip Soğutucular ile Yapılan Doğal Soğutmanın, Gelişmiş Adyabatik Soğutma Sistemleri ile Desteklenmesi Sonucu, Enerji Verimliliğindeki Artışların Analizi
Bekir Cansevdi, Ümit Çallı, Arif Hepbaşlı


Soğutma Enerji Gereksinimi Tespitinde Farklı Kullanım Şartları İçin Pratik Bir Yaklaşım
Can Coşkun, Zuhal Oktay, Bahar Bayboz, Enver Yalçın


Model Bir Konutun Soğutma Yükünün Dinamik Hesaplanması: İzmir Örneği
Muammer Özgören, Kadir Erdoğan, Ali Kahraman, Özgür Solmaz


Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü Yöntemi: Split Klima İç Ünitesi Örneği
Ziya Haktan Karadeniz, Dilek Kumlutaş, Özgün Özer


Soğutma Sistem Arızalarının P-H Diyagramı Yardımıyla Teşhis Edilmesi
Hüseyin Bulgurcu, Serkan Yaşar


Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünde Farklı Gazların Değişken Basınç Değerlerinde Soğutma Performanslarının Sayısal İncelenmesi
Hamdi Kaçmaz, Selahaddin Orhan Akansu


Buzdolabı Tasarım Parametrelerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Dilek Kumlutaş, Hasan Avcı, Mete Özşen, Ziya Haktan Karadeniz


Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Genleştirici Olarak Ejektör Kullanan Kompresörlü Soğutucunun Performans Analizi
Nagihan Bilir, Halil Kürşad Ersoy, Arif Hepbaşlı


İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Performans Analizi
Bayram Kılıç, Arzu Şencan, Osman İpek


Desisif-Evaporatif Soğutma Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Ertaç Hürdoğan, Orhan Büyükalaca, Tuncay Yılmaz, İrfan Uçkan


Nem Almalı Bir İklimlendirme Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi
Erhan Şen, Özay Akdemir, Koray Ülgen


İzmir İli İçin Evaporatif Soğutma Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi
Hamdi Kaçmaz, Selahaddin Orhan Akansu


Kapalı Isı Değiştiricili Ters ve Dik Akışlı Soğutma Kulelerinin Isı Değişimi Modellenmesi ve Dizaynı
Mustafa Turhan ÇOBAN


İzmir İli İçin Farklı Soğutucu Akışkan Kullanan Otomobil Klimasının Saatlik Performansının Belirlenmesi
Muammer Özgören, Ali Kahraman, Özgür Solmaz


Güneş Enerjili NH3-H2O Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin İzmir İli İçin İncelenmesi
Barış Bozkaya, Özay Akdemir


Kamusal Yapılarda Güneş Enerjisinin Pasif Kullanımı ve Tasarıma Yansıması
A. Erkan Şahmalı


Enerji Etkin Tasarım ve Yenileme Çalışmalarının Örneklerle Değerlendirilmesi
Gülten Manioğlu


Dış Duvarda Isıl Davranışların Mekan Konforuna Etkisi
Türkan Göksal Özbalta, Necdet Özbalta


Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği
İlhan Tekin Öztürk


Enerji Etkin Tasarımda Yeni Yaklaşımlar
Türkan Göksal Özbalta


Geçmişten Geleceğe Enerji Etkin Yüksek Yapılar ve Uygulama Örnekleri
Ayşin Sev, Bahar Başarır


Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Mimarlık ve Yüksek Performanslı Yeşil Bina Örnekleri
Gönül Utkutuğ


LEED ve BREEAM Sertifikalarında Enerji Performans Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması
Duygu Erten, A. Zerrin Yılmaz


Türkiye İçin Bina Çevresel Değerlendirme Metodu BREEAM’in Türkiye’ye Adaptasyonu
Duygu Erten, Yenal Güller, Aslı Fırat


Yeşil Bina Sertifikasyonunda Akustik Performansın Değerlendirilmesi
Nurgün Tamer Bayazıt, Bilge Şan, Gizem Ökten


Konut Yerleşmelerinde Tasarım Parametrelerinin Enerji Yükleri Açısından Değerlendirilmesi
Özlem Duran, Gül Koçlar Oral


Enerji Etkin Ofis Binalarında Gelişmiş Cephe Sistemlerinin İncelenmesi
İdil Ayçam


Pasif Sistemle Isıtılan Güzelbahçe Güneşevi Ndeki Mimari ve Yapısal Önlemlerin Enerji Performansına Etkisi
Fikret Okutucu


Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinde Konut Tasarımının Önemi
İlknur Erlalelitepe, Gülden Gökçen, Z. Tuğçe Kazanasmaz


Yeşil Pazarlamanın Gelişimi ve Yeşil Tutundurma Stratejileri: İnşaat Sektöründe Uygulanabilirliği
Çağla Pınar Utkutuğ


Konutlarda Kullanıcı Davranışı Enerji Performansı İlişkisi
Merve Bedir, Gönül Utkutuğ


Yapılarda Doğal Havalandırmanın Sağlanmasına Yönelik İlkeler
Polat Darçın, Ayşe Balanlı


Havalandırma ve İç Hava Kalitesi Açısından CO2 Miktarının Analizi
Hüsamettin Bulut


Müze İç Ortam Hava Kalitesi Araştırmaları İçin Reaktik Kupon Yöntemi ve İlk Analizler
Ferhat Karaca, Feyza Özdemir, Bayram Ünal, Sami Gören


İç Ortam Hava Kalitesinin İyileştirilmesinde Gümüş İyonları İçeren PVC Malzemelerin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi
Esra Dolaş, Gülen Güllü, Sibel Menteşe


Okullarda Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri
Bahtiyar Öztürk, Gülcan Düzovalı


Ev, Okul, Ofis ve Alışveriş Merkezlerinde Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi
Ayşe Anıl Güney, Burcu Onat, Salih Cengiz, Ülkü Şahin, Zeynep Türkmen, Selda Mercan


Okul Binalarında İç Ortam Havası PM Kütle Konsantrasyonlarına Trafik Yükünün Etkileri
S. Sinan Keskin, Dağhan Ekmekcioğlu


İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalite: İzmir Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sait C. Sofuoğlu, Aysun Sofuoğlu


Alışveriş Merkezleri İçin İç Ortam Biyoaerosol Araştırması
Esra Tatlı, Ferhat Karaca, Zeynep Aydın, Fahri Akbaş


Toplu Taşım Aracı İçinde Karşılaşılan Partikül Madde Maruziyeti
Halil Arı


İstanbul’da Farklı Bina İçi Ortamlarda PM2.5, CO Konsantrasyonları ve Partikül Sayısının Belirlenmesi
Burcu Onat, Tansu Haksevenler, Ülkü Şahin


Edirne’de Bir Dokuma-Konfeksiyon İşletmesinde İç Ortam Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi–2010
Ufuk Berberoğlu, Deniz Motör


Metal Endüstrisinde İç Ortam Toz ve Gaz Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Oktay Özkan, Fatma Varinli, Hande Çayır


Avrupa Birliği’nde Genel Baca Uygulamaları
Jean Jaques Adam


İtalya’da Paslanmaz Çelik Baca Sistemleri Sektörü Kanunlar, Yönetmelikler ve Sorumluluklar
Cristiano Creuso


Bacalardan Kaynaklanan Karbonmonoksit Zehirlenmeleri ve Önleme Çalışmaları
Ümit Erturhan


Metal Bacalarda Isıl Performansın Deney ile Belirlenmesi
İlker İbik


Binalarda Verimli Baca Sistemleri
Ergün Gök


C Tipi (Hermetik) Cihazlar ve Hava Atıkgaz Çözümleri
Barış Say


İklimlendirme Sistemlerinde Ekserji Çözümlemesi
Ali Taner Derbentli


Binaların En Az Enerji ile Isıtılmasının veya Soğutulmasının Termodinamik Birinci ve İkinci Yasalarına Göre Değerlendirilmesi
Ahmet Can


Tekstil Endüstrisi Boyama Prosesinde Plakalı Isı Değiştiricilerle Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Enerji ve Ekserji Analizi
Canan Kandilli, Aytaç Koçlu


Bir Endüstriyel Kurutucu Fırınının Termodinamik Analizi
Zafer Utlu, Arif Hepbaşlı, Muharrem Turan


Farklı Bina Tipleri ve Yakıtlar İçin Merkezi Isıtma Sistemlerinin Maliyet Analizi
Kemal Çomaklı, Uğur Çakır, Şükran Efe


Yakıt Dönüştürücüde Dönüştürülmüş Doğalgaz Yakıtlı Katı Oksitli Yakıt Pili Dizini Modellemesi
Mustafa Turhan Çoban, Semih Yılmaz


Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Sıhhi Tesisat Elemanlarındaki Basınç Kayıplarının Kuramsal ve Deneysel Olarak Hesaplanması
Hüseyin Bulgurcu, Güner Özmen


Plakalı Isı Değiştirgeçlerinde Plakaya Bağımlı Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi ve Modellenmesi
Fatih Aktürk, Nilay Sezer Uzol, Selin Aradağ Çelebioğlu, Sadık Kakaç, Ufuk Atamtürk


Yağmurlama Sistemleri Yeni Tasarım Kriterleri
Kazım Beceren


Yangın Pompalarının Güvenirlik Esaslı Seçimi
Haluk Karadoğan


Büyük Depolarda Yağmurlama Sistemleri Tasarımı ve Özel Uygulamalar
Taner Kaboğlu


Hidrolik Hesaplarda Yapılan Hatalar ve Kontrol Kriterleri
Özlem Özlem Karadal Güneç


Su Sisi Söndürme Sistemleri
Levent Karakoç


Yağmurlama Sistemlerinde Borulama ve Sismik Koruma
Gökhan Balık, Abdurrahman Kılıç


Bilgisayar Sistemlerinde Soğutma Teknolojileri ve Geleceği
Yılmaz Yörü


Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi – Edirne Örneği
Esra Mıhlayanlar, Filiz Umaroğulları, Semiha Kartal


Binalarda Isı Yalıtımı Yoluyla Enerji Tasarrufu ve Örnek Bir Uygulama: MKÜ Mühendislik Fakültesi Binasının Enerji Performans Değerleri ve Maliyetleri
Onur Özutku, Cuma Karakuş


Endüstriyel İşletmelerde LNG Kullanımı
Can Toydemir


Hafif Çelik Sistem Duvarlarında Isı ve Buhar Geçişinin Farklı Derece Gün Bölgelerine Göre Değerlendirilmesi
Ünal Sever, Esra Mıhlayanlar


Hastanelerde Mimari-Mekanik Proje Tasarımı ve Uygulama Esasları
Celallettin Kırbaş


Isı Pompası Destekli Güneş Enerjisi ile Su Damıtma
Mustafa Ketrez, Hüseyin Usta, Yusuf Çay


Sıcak İklimlerde Bina İçi İklimlendirme İçin Geleneksel Bir Sistem: Rüzgâr Bacaları
Canan Ali, Yasemen Say Özer


Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi
Kadir İsa, Hüseyin Bulgurcu, Murat Adaköy


Jeotermal Enerji


Jeotermal Rezervuarlarda Yenilenebilirlik ve Sürdürülebilirlik
Abdurrahman Satman


Mikrosismik Ağ ile Reenjeksiyonun İzlenmesi
Cemil Gürbüz, Umran Serpen, Tahir Öngür, Niyazi Aksoy, Doğan Aksari, Alper Denli, Tuğçe Afacan, Çağrı Diner


Asal Gaz İzotopları Yeni Jeotermal Kaynakların Keşfinde Öncü Olabilir Mi?
Halim Mutlu, Nilgün Güleç, Duru Aral


Türkiye’deki Genç Volkanlar ve Jeotermal Kaynaklar
Tahir Öngür


Türkiye`nin Batısındaki Jeotermal Sahalar İçin Jeotermal Güç Santrallarının Karşılaştırılması
Dan Batscha


Organik Rankin Çevirimli Jeotermal Enerji Santrallerinde Optimal Hava Soğutmalı Yoğuşturucu Boyutlandırması
Reza Agahı, Claudio Spadacını, Marco Frassınettı, Luca Xodo


Organik Rankin Çevrim Teknolojisiyle Düşük Sıcaklıktaki Kaynaktan Faydalanılarak Elektrik Üretimi. Örnek Çalışma: Sarayköy Jeotermal Santrali
Hasan Özden, David Paul


Jeotermal Santrallerin Karşılaştırılması
Ayşe Hilal Kıvanç, Umran Serpen


Jeotermal Bir Kaynak İçin Güç Çevrimlerinin Termodinamik ve Ekonomik Analizleri
Ahmet Coşkun, Ali Bolattürk, Mehmet Kanoğlu


Jeotermal Rezervuar Basınç Verilerine Tarihsel Çakıştırma İçin Ansambl Kalman Filtresinin Araştırılması
Ömer İnanç Türeyen, Mustafa Onur


AKTİF KATI İLE KİRLENMİŞ SEPİOLİT ÇAMURLARINDA REOLOJİ VE SU KAYBI ÖZELLİKLERİNİN KONTROLÜ
Gürşat Altun, Ali Ettehadi Osgouei, Mehmet Çelik, Ümran Serpen


Jeotermal Alanlarda Çökme – Depremsellik ve Sar Girişimölçer Çalışmaları
Özde Badur


Jeotermal Enerjili Sera Isıtma Sistemleri
Hüseyin Günerhan


Balçova – Narlıdere Jeotermal Saha İşletmesi
Ufuk Özdiler, Tolga Sayık


Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Enerji Analizlerinde Tesisat Hataları Nedeniyle Yaşanan Debi Ölçüm Sorunları
Tuğrul Akyol, Asiye Aslan, Bedri Yüksel


Jeotermal Enerji ile Hidrojen Üretilmesi ve Sıvılaştırılması
Ceyhun Yılmaz, Mehmet Kanoğlu, Ali Bolattürk


Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerjinin Gelişiminde Araştırma Merkezlerinin Yeri
Ebru Hancıoğlu Kuzgunkaya, Gülden Gökçen, Alper Baba


Jeotermal Elektrik Santralleri Proje Yönetimi
Niyazi Aksoy, Mehmet Şişman


Jeotermal Sahalarda Birimleştirme
İ. Metin Mıhçakan, Gürşat Altun, Umran SerpenX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+SODEX Fuarı (teskon2011)
Tarih: 13 Nisan 2011 – 16 Nisan 2011
Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

teskon2011

13-16 Nisan 2011 tarihleri arasında, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yürütücülüğünde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

* 1430’u kayıtlı delege olmak üzere 3000’i aşkın yakın mühendis, mimar, teknik eleman, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi öğrencisi katıldı.
* Kongre’de 61 oturumda 158 bildiri sunuldu,
* 1 Panel
o Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Uygulamaları
* 16 Kurs
o Mutfak Havalandırması
o Su Şartlandırma
o Akustik Tasarım
o HAP (Hourly Analysis Program)
o Temel ve Uygulamalı Psikrometri
o Konutlarda Doğalgaz
o Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
o Güneş Enerjisi ile Isıtma/Yardımcı Isıtma
o Sanayide Enerji Ekonomisi Yöntemleri
o Sanayide Doğalgaz
o Soğuk Depo İşletmesi
o Sistem Seçimi
o Kurutmanın Temelleri
o Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma İşlemleri
o İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava Kalitesi Standartları
o Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
* 7 Seminer
o Jeotermal Enerji
o Konfor ve Ekonomi
o Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler
o Bacalar
o İstanbul İstinye Park Projesi’nin Projelendirme, Uygulama, İşletme Açısından Değerlendirilmesi
o Sözlü İletişim – Diyalog Yönetimi
o Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri
* 5 Sempozyum
o Binalarda Enerji Performansı
o Bina Fiziği
o İç Hava Kalitesi
o Termodinamik ve Tesisat
o Soğutma Teknolojileri
* 4 Atölye Çalışması
o Tesisat Mühendisliği Eğitimi
o Yapı Denetimi
o Genç Mühendislerin ve Sektörün Sorunları
o Kamu İhale Kanunu
* 3 sabah toplantısı
o Tesisat Konusunda Akredite Laboratuarlar
o Meslek İçi Eğitim
o Sektörel Kongre ve Sempozyumlar
* Kongre yanı sıra düzenlenen teskon+SODEX Fuarına ise; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten temsilcilikleriyle birlikte 134 kuruluş katıldı.
* 6500’ü aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.


Sonuç Bildirgesi