Müze İç Ortam Hava Kalitesi Araştırmaları İçin Reaktik Kupon Yöntemi ve İlk Analizler

Müze İç Ortam Hava Kalitesi Araştırmaları İçin Reaktik Kupon Yöntemi ve İlk Analizler

Ferhat Karaca, Feyza Özdemir, Bayram Ünal, Sami Gören

Bu çalışmanın amacı müzelerde iç ortam hava kirleticilerinin müze envanterinde bulunan tarihi ve kültürel mirasa etkilerinin araştırılması ve ilgili envanter yüzeylerinin karşılaştığı risklerin değerlendirmesi amacıyla reaktif kupon kullanım yönteminin araştırılmasıdır. Bu amaçla Dolmabahçe Saray içinde bulunan tarihi eser niteliğindeki envanterin yüzey risk değerlendirmesi; alüminyum, bakır ve mermer olmak üzere üç tip reaktif kupon kullanılarak yapılacaktır. Bu çalışmada uygulanacak bu yöntem için geliştirilen örnekleme sistemi ve örnekleme sisteminde yürütülecek analizlerin detayları tartışılmıştır. Saraya yerleştirilecek reaktif kuponların şahit analizleri veya diğer bir tabirle maruziyet önceki analizleri Raman spectroscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), ve Scanning Electron Microscope (SEM) analiz yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu suretle reaktif kuponların fiziksel özellikleri, yüzey morfolojisi ve kimyasal yapısı tanımlanmıştır. Örnekleme süreci bir senelik bir dönemi kapsadığı için maruziyet sonrası yürütülecek analiz ve bulgular daha sonra yapılacak çalışma ve bildiriler kapsamında sunulacaktır.