Hastanelerde Mimari-Mekanik Proje Tasarımı ve Uygulama Esasları

Hastanelerde Mimari-Mekanik Proje Tasarımı ve Uygulama Esasları

Celallettin Kırbaş

Bu çalışmada, öncelikle, bir yapının projelendirilmesinde, yatırımcının düşünce aşamasından başlayan ve ilgili tüm meslek disiplinlerinin yapıdaki aşamaları dikkate alınarak, projelendirme esaslarının; yapı ömrü içerisindeki çalışma koşulları, yapının fonksiyonu ile toplum sağlığını nasıl etkilediğinin anlatılması amaçlanmıştır. Yapı türü olarak hastaneler örnek alınmış: Hastanelerin mimari anlamda yapı olduğu, ancak tesisat mühendisliği ve toplum sağlığı yönünden; yapının ötesinde, fonksiyonu itibariyle kendi florasını oluşturan ve çok çeşitli mikroorganizmaların üretimi, çoğalması ve yayılmasına uygun merkez yapı olarak görülmesi gerektiği açıklanarak, hijyen ve steril koşulların sağlanması ve korunmasında başlangıç ve asıl önlemlerin mimari tasarım ile başladığı, mimari tasarım önlemlerinin tesisat uygulamaları ile devam ettiği ve korunduğu gerekçeleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle mimar ve mekanik mühendisleri için proje tasarımında; operasyon türüne göre ameliyathane ve diğer steril hacimler, yardımcı mahaller, özellikle intaniye servisleri gibi toplum sağlığı yönünden hassas sayılabilecek bölümlerin mimari yerleşimleri, tesisat mühendisliği cihaz donanımları ile sterilizasyon ve dezenfeksiyon amaçlı klima projelendirme kuralları, hava akış prensipleri, mutfak, çamaşırhane ve benzeri yardımcı birimlerin doğru yerleşimleri, cihaz seçimi ve uygulama kuralları, hacimlerin; alan, yükseklik ölçülerinin tespit kriterleri ile doğrudan uygulamaya yönelik projelendirme esasları ele alınarak örnekleriyle anlatılmaya çalışılmıştır.