Isı Pompalı Kurutucuların Enerji Etkin Tasarımı –Modelleme Çalışması –

Isı Pompalı Kurutucuların Enerji Etkin Tasarımı –Modelleme Çalışması –

Anıl Akgün, Mustafa Serhan Küçüka

Isı pompalı kurutucular için sayısal bir benzeşim modeli geliştirilmiştir. Isı pompalı kurutucularda kullanılan temel elemanlar kurutma odası, dolaşım fanı, ısı pompasının kompresörü, yoğuşturucusu ve buharlaştırıcısıdır. Egzoz havası enerjisini emiş havasına aktaran bir ısı geri kazanım ünitesi modele eklenmiştir. Tasarlanan sistemde ısı pompası kondenseri dolaşım havası üzerinde bulunurken, evaporatör ise egzoz havası üzerine yerleştirilmiştir. Evaporatörün egzoz havası üzerine yerleştirilmesi mevcut literatüre göre bir yenilik getirmektedir. Çalışmada kurutma havası debisi ve atık hava oranının enerji tüketimine etkisi parametrik olarak incelenmiştir. Birim enerji için özgül nem uzaklaştırma hızı SMER değerinin uygun koşullarda 4 kg-nem/kWh civarına kadar yükselebileceği gösterilmiştir. Egzoz havası enerjisinin geri kazanılması, sistemin toplam enerji tüketiminin %20 kadar azalmasına neden olmaktadır. Bilgisayar üzerinde geliştirilen model, kurutmadaki psikometrik hesaplamaların yapılmasında ayrıca kolaylık getirmektedir.