Soğutma Sistem Arızalarının P-H Diyagramı Yardımıyla Teşhis Edilmesi

Soğutma Sistem Arızalarının P-H Diyagramı Yardımıyla Teşhis Edilmesi

Hüseyin Bulgurcu, Serkan Yaşar

Bu çalışmada mekanik buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde log p-h diyagramı yardımıyla nasıl arıza teşhisi yapıldığı gösterilmektedir. Bu yaklaşımın orijinal tarafı log p-h diyagramındaki sınırlı bilgi ile arıza teşhisi ile ilgili kuramsal bilgiler arasındaki boşluğu ortadan kaldırmasıdır. Bu yaklaşımla bir uzman personel bir soğutma sistemindeki arızaları tahmin edebilir. Deneysel çalışmada bir arıza bulma eğitim seti üzerinde 8 farklı arıza durumu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu arıza durumları için ölçülen sıcaklık basınç ve debiler bir veri toplayıcı yardımıyla PC’ye aktarılmıştır. Arızalar durumlarını gösteren log p-h diyagramları CoolPack yazılımı kullanılarak çizilmiştir. Diyagramın normal çalışmadaki şekli ile arıza durumlarındaki şekli arasında önemli farklar olduğundan bu şekiller arasındaki farklardan arıza tahminleri yapılabilmektedir. Bu eğitim seti İklimlendirme ve Soğutma Eğitimi veren okullarda ve meslek edindirme kurslarında verimli bir şekilde kullanılabilir.