Konutlarda Kullanıcı Davranışı Enerji Performansı İlişkisi

Konutlarda Kullanıcı Davranışı Enerji Performansı İlişkisi

Merve Bedir, Gönül Utkutuğ

Konutlarda enerji etkinliği, bina fiziği ve sistem teknolojileri açılarından uzun zamandır araştırılmaktadır. Ancak kullanıcı davranışına yönelik detaylı çalışmaların sayısı çok fazla değildir. ‘Davranış’ kavramı sosyal bilimler ya da fen bilimleri alanlarında ele alınmış olmakla birlikte, bu iki yaklaşımın metodolojik farkları sonuçların karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Bugüne kadar yapılan araştırmaların amaçları, kullanıcı davranışının nedenlerini bulmak, amaca özel kullanıcı davranışını modellemek, makro ölçekte kullanıcı davranışı enerji tüketimi ilişkisini anlamak şeklinde sınıflandırılabilir. Bu çalışma, mevcut araştırmaların değerlendirmesini yapacak ve kendi yaklaşımını aktaracaktır.