Binalarda Isı Yalıtımı Yoluyla Enerji Tasarrufu ve Örnek Bir Uygulama: MKÜ Mühendislik Fakültesi Binasının Enerji Performans Değerleri ve Maliyetleri

Binalarda Isı Yalıtımı Yoluyla Enerji Tasarrufu ve Örnek Bir Uygulama: MKÜ Mühendislik Fakültesi Binasının Enerji Performans Değerleri ve Maliyetleri

Onur Özutku, Cuma Karakuş

Dünyadaki artan nüfus ile birlikte enerji tüketimi artmakta, buna bağlı olarak da mevcut fosil kaynakları tükenmeye başlaması ile birlikte çevre kirliliğinin de doğayı ciddi tehdit altına alması enerji verimliliğini dünya gündeminin ilk sıralarına taşımaktadır. Ülkemizin enerji verimliliğinde öncelikle uygulanması gereken önlemlerden bir tanesi binaların ısı yalıtımının yapılmasıdır. Bu çalışmada, MKÜ Mühendislik Fakültesi binasının TS825 standardına uygunluğu irdelenmiştir. Bina, birinci derece gün bölgesinde etrafı açık rüzgar ve güneş alan 2303 m²’lik alana kurulmuş olup %60’ından fazlası 12mm hava boşluklu ısıcam kaplamadır. Yapılan hesaplamalar neticesinde, binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, yalıtımsız durumdaki ısıtma enerjisi ihtiyacına göre % 46,8 azalma olduğu bulunmuş olup B tipi enerji verimli bina olduğu tespit edilmiştir. Binanın cam kaplama olması irdelenmiş; bina cam kaplama alanını %50 oranında azaltılarak dış duvar eklemesi yapılmıştır. Bu durumda binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı %17 oranında artış göstermiştir. Bunun yanı sıra, binanın kışın ısıtma sezonu için 1. ve 2. derece gün bölgesi için bir avantaj olduğu belirlenmiş olup 3. ve 4. bölge için yapılan hesaplamalarda, TS825 standardına uygun olmadığı sonucu belirlenmiştir. Binada yalıtım malzemesi olarak XPS30 yerine cam yünü kullanıldığında ise yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı %25,6 artış göstermiştir. Bu durumda ısıtma enerjisi ihtiyacı bakımından XPS30 daha uygun olduğu görülmüştür. Binanın ısı yalıtım maliyeti ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacındaki azalma ile tasarruf edilen miktar irdelendiğinde ısı yalıtım maliyetinin 3 yıl sonra kendisini amorti edeceği bulunmuştur. Sonuç olarak için binanın hem yalıtım kalınlığı hem yapı elemanları hem de cam kaplama alanı ile yapının inşa edilmesinin TS825 standardına uygun olduğu tespit edilmiştir.