Zonguldak’ta Termik Elektrik Santrallarının Atık Isısından Yararlanma ile Bölgesel Isıtma ve Bunun Sera Gazı Salınımı Üzerine Etkisi

Zonguldak’ta Termik Elektrik Santrallarının Atık Isısından Yararlanma ile Bölgesel Isıtma ve Bunun Sera Gazı Salınımı Üzerine Etkisi

Mustafa Eyriboyun

Zonguldak’ta yerleşimin kısıtlı bir alanda olması ve ısınmanın kömür ile yapılması sonucunda, kışın önemli ölçüde hava kirliliği yaşanmaktadır. İlki 1948’de devreye giren termik elektrik santralı ile 1989 ve 1991’de devreye giren iki üniteli santralda yoğuşturma amacıyla deniz suyu kullanılmaktadır. Deniz suyu, kışın en soğuk dönemlerinde bile 25 °C’nin üstünde denize atılmaktadır. Özel sektörce yeni kurulan 136+2×600=1360 MW’lık termik elektrik santralları da deniz suyu soğutmalı olacak olup, yalnız elektrik üretmek üzere tasarlanmıştır. Yeni santralların devreye girmesiyle kentte hava kirliliğinin daha da artacağı açıktır.

Bu çalışmada, termik santral atık ısısı ile bölgesel ısıtma yapılması halinde Zonguldak’ta hava kirliliğinin ve sera gazı salınımının azalacağı gösterilmiştir.