Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Genleştirici Olarak Ejektör Kullanan Kompresörlü Soğutucunun Performans Analizi

Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Genleştirici Olarak Ejektör Kullanan Kompresörlü Soğutucunun Performans Analizi

Nagihan Bilir, Halil Kürşad Ersoy, Arif Hepbaşlı

Bu çalışmada, soğutucu akışkan türüne bağlı olarak ejektör genleştiricili kompresörlü soğutucunun (EGKS) soğutma etkinlik katsayısı ve genleştirici olarak ejektör kullanıldığında klasik soğutuculara göre performanstaki iyileşme oranı araştırıldı. Performanstaki iyileşme oranını maksimum yapan emme lülesi basınç düşüşü ve ejektör alan oranının optimum değerleri belirlendi. Seçilen her bir soğutucu akışkan için, evaporatör ve kondenser sıcaklıklarının klasik sisteme göre performanstaki iyileşme oranına etkisi de incelendi.

EGKS’nin matematiksel modellenmesinde Engineering Equation Solver (EES) yazılım programı kullanıldı. Bu bağlamda, en yüksek soğutma etki katsayısını veren soğutucu akışkanı belirlemek için, etan ve metan serilerinden, doğal akışkanlardan ve karışımlardan seçilen altı farklı soğutucu akışkan için bir parametrik çalışma yürütüldü. Buna göre, ejektör genleştiricili kompresörlü bir soğutucuda incelenen soğutucu akışkanlar içinde en yüksek soğutma etkinlik katsayısını izobütanın (R600a) sağlayacağı ve bunu R134a’nın izleyeceği belirlendi. Kompresörlü soğutucuda genleştirici olarak ejektör kullanıldığında maksimum R125 akışkanlı soğutucuda minimum ise R22 akışkanlı soğutucuda performans iyileşmesi elde edilebileceği saptandı.