Enerji Etkin Ofis Binalarında Gelişmiş Cephe Sistemlerinin İncelenmesi

Enerji Etkin Ofis Binalarında Gelişmiş Cephe Sistemlerinin İncelenmesi

İdil Ayçam

Endüstrileşme döneminden bu yana artan bina sayısı, enerji tüketimini arttırmakta, bina tasarımında enerji etkinliğinin, sürdürülebilirlik ve yeşil kriterlerin önem kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Ofis yapıları, yüksek enerji tüketim profilleri, sağlıklı ve yeşil dostu olmaktan uzak görünen bina özellikleri nedeniyle, günümüzde bu kriterler doğrultusunda tasarım, detaylandırma, malzeme seçimi, yapım, işletmeye alma ve denetim evrelerinin bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.

Yapı kabuğu teknolojilerinin gelişmesi ile ofis yapılarında enerji tüketim verilerinin azaldığı ve yeşil bina örneklerinin ortaya çıktığı, gelişmiş cephe tasarımının önem kazandığı görülmektedir. Gelişmiş cepheler, yüksek ısıl performansları, doğal havalandırma ve günışığından yararlanma, solar kazançları optimize etme yetenekleri kapsamında bina enerji performansını önemli oranda arttırmaktadır.

Gelecek yüzyılın ofis binalarında yapı kabuğunun ekolojik cepheler olmasını sağlayan yenilikçi cepheler ve teknolojik bileşenler, adapte edilebilirlik (uyarlanabilirlik), devinimsellik (kinetik), bütünleşebilirlik (entegre) ve etkileşimlilik (interaktiflik) özellikleri ile de sınıflandırılabilmektedir. Bu çalışma ile, yukarıdaki özelliklere göre sınıflandırılan cephe sistemlerinin ofis binaları yüzeylerinde kullanılabilirlikleri incelenerek, yenilikçi teknolojilerin enerji etkin ofis binalarında kabuk tasarımına nasıl bir yön vereceğinin irdelenmesi amaçlanmıştır.