Kompleks Binaların Enerji Sertifikasyonu Açısından Analizleri: Standart ve Detaylı Simulasyon Araçlarının Karşılaştırılması

Kompleks Binaların Enerji Sertifikasyonu Açısından Analizleri: Standart ve Detaylı Simulasyon Araçlarının Karşılaştırılması

Gözde Gali, Stefano P. Corgnati, A. Zerrin Yılmaz

Bu çalışmada, kompleks binaların enerji performans seviyelerini hesaplamada basit saatlik hesaplama metodu ve detaylı dinamik hesaplama metodunun etkinlikleri incelenmiştir. Kompleks binalar söz konusu olduğunda, bina zonlarının ısıl davranışlarında etkili iç kazançlar açısından en yüksek değerlere sahip zonlar bulunabileceğinden, enerji performansları problem teşkil eden sağlık binaları üzerine inceleme yapılmıştır. Örnek proje olarak uluslararası bir simülasyon aracı olan Energy Plus veri tabanında yer alan örnek hastane projesi seçilmiştir. Kompleks binalarda her zon ayrı bir ısıl yük temsil edeceğinden, projede yer alan her zon ayrı ayrı incelenmiş ve bu çalışmada Ameliyat Odası ile ilgili sonuçlara yer verilmiştir. Ayrıca Ameliyat Odası ve Hasta Odası girdi verileri, Energy Plus ve BEPtr’nin sınır koşullarını karşılaştırmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma ile ilgili daha detaylı bilgi bu konuda hazırlanmış Y.Lisans tezinde almaktadır [1].