İstanbul’da Farklı Bina İçi Ortamlarda PM2.5, CO Konsantrasyonları ve Partikül Sayısının Belirlenmesi

İstanbul’da Farklı Bina İçi Ortamlarda PM2.5, CO Konsantrasyonları ve Partikül Sayısının Belirlenmesi

Burcu Onat, Tansu Haksevenler, Ülkü Şahin

Bu çalışmada Aralık 2009-Mart 2010 döneminde İstanbul’da ev, ofis ve alışveriş merkezi gibi farklı iç ortamlarda PM2.5 ve CO konsantrasyonları belirlenmiştir. Günlük aktivitelerin partikül boyutuna etkisini belirleyebilmek amacı ile iç ortamda 0.3–10 µm arasında 5 farklı boyutta partikül sayımı yapılmıştır. PM2.5 konsantrasyonları mekanların iç ve dış ortamlarında eş zamanlı olarak ölçülmüş, iç ortamda sıcaklık ve nem parametreleri de ölçümler boyunca kaydedilmiştir. Evlerin konumunun ve evde yaşayan kişi sayısının kirletici miktarlarını etkilediği görülmüştür. PM2.5 konsantrasyonları evlerde 32–57 µg/m3, evlerin dış ortamında 67–98 µg/m3 arasında bulunmuştur. Evde yemek pişirme gibi aktiviteler sırasında ince partikül sayısının arttığı tespit edilmiştir. PM2.5 konsantrasyonları alışveriş merkezinde hafta içi 45 µg/m3, hafta sonu 85 µg/m3; ofislerde 22–105 µg/m3 arasında bulunmuştur. CO konsantrasyonlarının ise tüm ortamlarda 1.6–9.5 ppm arasında değer aldığı tespit edilmiştir.