Jeotermal Rezervuar Basınç Verilerine Tarihsel Çakıştırma İçin Ansambl Kalman Filtresinin Araştırılması

Jeotermal Rezervuar Basınç Verilerine Tarihsel Çakıştırma İçin Ansambl Kalman Filtresinin Araştırılması

Ömer İnanç Türeyen, Mustafa Onur

Bu çalışmada sıvı jeotermal sahalar için model parametrelerinin belirlenmesi ve ileriye yönelik basınç performanslarındaki belirsizliklerin sayısallaştırılması için Ansambl Kalman Filtresinin (AnKF) kullanımı ve özellikle yöntemin doğruluk ve performansı araştırılmaktadır. Yöntemin test edilmesi için Ansambl Filtresi tank modelleri ile beraber kullanılmaktadır. Kullanılan bu tank modelleri sıvı jeotermal sistemlerin ortalama basınç davranışlarını modelleyebilmektedir. Bu, jeotermal sistemin çeşitli bileşenlerini (rezervuarın kendisi ya da rezervuarı besleyen akifer gibi) oluşturan tanklar üstünde kütle korunum denklemlerinin çözülmesiyle mümkün olmaktadır. Tanklar arası beslenme sabitleri, tankların depolama kapasiteleri ve tankların ilk basınçları Ansambl Kalman Filtreleri kullanılarak tahmin edilecek parametrelerdir.

Bu çalışmadaki ana amaç özellikle performans açısından Ansambl Kalman Filtrelerini anlamaktır. İlk önce yapay örnekler üstünde yöntem denendikten sonra metot gerçek saha verileri üstünde kullanılmaktadır. Metot özellikle hız açısından diğer türev temelli tarihsel çakıştırma yöntemlerine göre çok daha avantajlıdırlar.