Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının BEP-TR Yöntemi ile Belirlenmesi: Örnekler

Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının BEP-TR Yöntemi ile Belirlenmesi: Örnekler

Feride Şener, Sezen Yıldırım Ünnü

Binalarda aydınlatma enerjisi performansı, mekanlarda istenen görsel konfor koşullarını yerine getirmek amacıyla harcanan aydınlatma enerjisine bağlı olarak belirlenmektedir. Avrupa Birliği üye ülkelerinde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (2002/91/EC) uyarınca EN 15193 Binalarda Enerji Performansı – Aydınlatma Enerjisi Gereksinimleri standardında belirtilen yöntem kullanılarak aydınlatma enerjisi performansı hesaplanabilmektedir. Türkiye’de binalarda enerji performansı direktifi kapsamında hazırlanmış olan bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi BEP- TR, Türkiye koşullarına yönelik olarak geliştirilmiş bir hesap modeli sunmakta ve binalarda aydınlatma enerjisi performansı hesaplanması, bu yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. Bu bildiri kapsamında BEP-TR, binalarda aydınlatma enerjisi performansının belirlenmesi için geliştirilen yöntem kısaca tanıtılarak yöntemin farklı bina tipolojilerine uyarlanması konusu kapsamlı olarak incelenmiştir.