Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi – Edirne Örneği

Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi - Edirne Örneği

Esma Mıhlayanlar, Filiz Umaroğulları, Semiha Kartal

Dünya üzerindeki çevresel sorunların temelini kaynak tüketimi ve doğal çevre arasındaki dengesizlik oluşturmaktadır. Yaşam döngüsünün devamı için insan aktivitelerine ilişkin her alanda doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel etkileri azaltan önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda alınacak önlemler sürdürülebilirlik kavramının bütününü oluşturmaktadır. Sürdürülebilir tasarımda, bina yapımı ve kullanımındaki enerji performansını belirlemede, malzeme seçimi çok önemlidir. Çevresel etkileri de dikkate alarak, doğru malzeme kullanımı ile yenilenemeyen kaynak tüketimini azaltmak ve binaların enerji verimliğini arttırmak mümkündür. Binalarda enerji verimliliğini arttıran ve olumsuz çevresel etkileri azaltan önlemlerden biri doğru malzeme, sistem ve uygulama ile gerçekleştirilecek ısı yalıtımıdır. Gerekli yalıtım tedbirlerinin alınması binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacını azaltarak atmosfere salınan zararlı gazların miktarını, dolayısıyla da hava kirliliğini azaltacaktır. Bu çalışmada 2 katlı ve 5 katlı iki farklı binada, TS 825 (2008) “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” Standardı’na göre yıllık ısıtma enerjisi ihtiyaçları ve yakıt miktarları belirlenmiştir. Yalıtım düzeyinin iyileştirilmesi ile emisyonlardaki azalmanın değişimi ve buna bağlı olarak hava kirliliğindeki iyileşme değerlendirilmiştir. Ayrıca çok katlı yapıların yalıtılmasıyla hava kirliliğindeki azalmanın olumlu etkileri de irdelenmiştir.