Türkiye İklim Bölgelerine Göre Yıllık Yağış Miktarının Dış Duvar Konstrüksiyonunun Kesit Tayinine Etkisi

Türkiye İklim Bölgelerine Göre Yıllık Yağış Miktarının Dış Duvar Konstrüksiyonunun Kesit Tayinine Etkisi

Yalçın Yaşar, Asiye Pehlevan, Sibel Maçka

Bina kabuğunun dış ortam ile direkt temas halinde olan elemanı dış duvarlarda yağmur suyu duvar konstrüksiyonunu oluşturan malzemelerde çürüme, küflenme ve okside olma gibi birçok yapı hasarına yol açmaktadır. Duvar konstrüksiyonunu oluşturan malzemelerin yağmur suyundan kaynaklı olarak ıslanması malzemelerin görevlerini eskisi gibi yerine getirememesine, bazı malzemelerde şişme veya genleşme oluşmasına, kirleticilerin taşınmasına ve tuz kökenli bileşiklerin çözülmesine neden olmaktadır. Yağmur suyunun duvar konstrüksiyonunu oluşturan malzemelere verdiği bu zararlar göz önüne alındığında, duvar konstrüksiyonlarının suya karşı korunması son derece önem taşımaktadır.

Duvar konstrüksiyonlarının bağlantı detayları ve kesiti doğru tayin edildiğinde duvar yüzeyinden iç ortama doğru akacak suyun kontrolü yeterli oranda sağlanabilmektedir. Günümüzde dış ortamdan iç ortama yağmur suyu girişinin engellenmesi için duvar konstrüksiyonlarında kullanılan farklı su yönetim sistemleri mevcuttur. Bunlar; dıştan sızdırmaz katmanlı koruyucu duvar, içten drenaj katmanlı duvar, drenaj boşluklu duvar ve eş değer basınçlı yağmur perdeli duvar sistemleridir. Bu sistemlerin kullanımına bulunulan bölgenin yıllık yağış miktarı göz önüne alınarak karar verilebilmektedir.

Bu bildiride; yağmur suyunun duvar konstrüksiyonu üzerine olan etkileri açıklanacak, duvar konstrüksiyonlarında kullanılan su yönetim sistemleri tanıtılacaktır. Örnek uygulama olarak Türkiye’de ki her ile ait 1996–2010 yılları arası yıllık yağış miktarlarının ortalama değerleri kullanılarak bu illere ait duvar konstrüksiyonlarında kullanılması gerekli olan su yönetim sistemi belirlenerek bir harita üzerine işlenecektir. Sonuç olarak bu bildiride bulunulan bölgenin iklim koşullarına göre kullanılması uygun olan duvar konstrüksiyonunun kesit seçimi yapılarak, tasarımcıya tasarımın erken aşamalarında en ekonomik ve verimli alternatifi seçmesinde yol gösterilecektir.