Adsorpsiyonlu Chillerlerde Kullanılabilecek Adsorbent-Adsorbat Çiftlerinin Özellikleri ve Çevrim Performanslarının İncelenmesi

Adsorpsiyonlu Chillerlerde Kullanılabilecek Adsorbent-Adsorbat Çiftlerinin Özellikleri ve Çevrim Performanslarının İncelenmesi

Zeynep Elvan Yıldırım, Gamze Gediz İliş, Moghtada Mobedi, Semra Ülkü

Bu çalışmada çift ve tek yataklı adsorpsiyonlu chillerlerin çalışma prensibi kısaca açıklanmıştır. Adsorpsiyonlu chillerlerde kullanılan adsorbent-adsorbat çiftleri ele alınmış, değişik çiftlerin yapısı, fizikotermal özellikleri, avantajları ve dezavantajları özetlenmiş ve önemli çiftlerin izoterm diyagramları gösterilmiştir. Adsorpsiyonlu chillerlerin COP değerlerinin hesaplanması için, termodinamik çevrimin her bir işleminde chiller ile ortam arasındaki ısı transferleri açıklanmış ve matematiksel denklemleri verilmiştir. Adsorbent yatağı ve kondenseri üç faklı yöntem ile soğutulan ve iki farklı silika jel tipi kullanan toplam altı chiller için, COP ve evaporatör kapasiteleri incelenmiştir. Maksimum adsorbent yatağı sıcaklığı değiştirilerek, COP ve evaporatör kapasitesi değişimleri iki farklı silika jel için karşılaştırılmıştır.