Kivi Meyvesinin Kurutulmasında Kurutma Havası Hızının Kurumaya Etkisinin İncelenmesi

Kivi Meyvesinin Kurutulmasında Kurutma Havası Hızının Kurumaya Etkisinin İncelenmesi

Selçuk Darıcı, Soner Şen

Bu çalışmada, kurutma havası hızının kurumaya etkisini incelemek amacıyla 4 mm ve 6 mm dilim kalınlığındaki kivi örneklerine kurutma havasının 60 °C sıcaklığı ve %10 bağıl neminde 0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0 m/s hızları için deneyler yapılmıştır. Kurutma havası hızı 0.5 m/s den 1.0 m/s ye yükseltildiğinde kuruma süresi yaklaşık yarı yarıya azalırken, kuruma hızı artmaktadır. Kurutma havası hızının 1.0 m/s ye kadar olan değerlerinde kuruma süresinin artan hız ile azaldığı, 1.0 m/s’ den daha büyük değerlerinde ise, kuruma süresinde önemli bir değişimin olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, yüksek hızlarda kurutma yapmanın ekonomik olmadığı söylenebilir.