Bir Model Kara Taşıtı Etrafındaki Akış Yapısının Deneysel Olarak İncelenmesi

Bir Model Kara Taşıtı Etrafındaki Akış Yapısının Deneysel Olarak İncelenmesi

Ümit Nazlı Temel, Ata Ağır, Cahit Gürlek, Kürşad Melih Güleren, Ali Pınarbaşı

Bu çalışmada bir model kara taşıtı (Ahmed cismi) etrafındaki akış yapısı Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçme Yöntemi (PIV) kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler serbest yüzeyli, kapalı çevrim bir su kanalında model yüksekliğine ve serbest akım hızına bağlı olarak hesaplanan ReH=1.5×104 Reynolds sayısında gerçekleştirilmiştir. PIV yöntemiyle model boyunca çeşitli düzlemlerde zaman-ortalama ve anlık hız vektörleri, akım çizgileri ve girdap dağılımları elde edilmiştir.