Faz Değiştiren Maddeler ile Binalarda Enerji Verimliliği

Faz Değiştiren Maddeler ile Binalarda Enerji Verimliliği

Yeliz Konuklu, Halime Ö. Paksoy

Enerji üretimi ve kullanımında yabancı kaynaklara bağımlılık ve çevre üzerindeki olumsuz etkiler enerji verimliliği ve tasarrufu konularını öne çıkarmıştır. Binalarda ısıtma ve soğutma uygulamalarının verimliliğinin arttırılmasında faz değiştiren maddelerde (FDM) termal enerji depolamadan yararlanılmaktadır. Bu çalışmad mikrokapsüllenmiş faz değiştiren maddeler, Adana ilindeki bir test odasının ısıtma soğutma yükünü azaltmak amacı ile kullanılmıştır. Yapılan analizler, bina içerisinde kullanılan faz değiştiren maddelerin erime noktası ve ergime ısısının termal enerji depolama özelliği ile enerji tasarrufuna katkıda bulunduğunu göstermektedir. Boş test odası ile karşılaştırıldığında, mikrokapsüllenmiş FDM’lerin yazın soğutma yükünün %5–10; kışın ısıtma yükünün % 10–20 oranında azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirlenmiştir.