Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Basınç Düşümü Denklemlerinin Modellenmesi ve Karşılaştırılması

Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Basınç Düşümü Denklemlerinin Modellenmesi ve Karşılaştırılması

Mustafa Turhan Çoban, Oğuz Emrah Turgut

Günümüzde değişik alternatif soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Çift fazlı akış için basınç düşümü denklemleri genellikle teorik ve deneysel çalışmaların sonucu olduğundan yeni soğutkanlarda bu denklemlerin doğruluklarının irdelenmesi ve her soğutucu akışkan için en doğru bir basınç düşümü modelinin seçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada çift fazlı akış basınç düşümü denklemlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Dikey ve yatay borulardaki çift fazlı akış incelenmiş, çeşitli basınç düşümü denklemleri Matlab ortamında modellenerek ve bu denklemler kendi aralarında karşılaştırılarak doğrulukları irdelenmiştir.

Test soğutkanları olarak dikey borular için R717(NH3), R600(bütan), R290(propan), yatay borular için R404a ve R407c seçilmiştir.