Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem: BEP-TR

Binalarda Aydınlatma Enerjisi Performansının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem: BEP-TR

Alpin Köknel Yener

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (2002/91/EC), Avrupa Birliği ülkelerinde binaların enerji performansı sertifikasının bulundurulmasını zorunlu tutmaktadır. “Türkiye için bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi (BEP-TR)”, Avrupa Birliği Standardı’nda tanımlanan yöntem temel alınarak Türkiye koşulları için geliştirilmiştir. Bu yöntemle aydınlatma enerjisi performansının belirlenmesi için, EN 15193 Binalarda Enerji Performansı – Aydınlatma Enerjisi Gereksinimleri standardında tanıtılan yöntem esas alınarak Ofisler, Eğitim binaları, Hastaneler, Oteller, Ticari binalar gibi çeşitli tipolojilerdeki mevcut ve yeni binalar değerlendirilebilmektedir. EN 15193 standardında kapsam dışı bırakılmış olan konut binaları için de aynı esaslara dayanan bir hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Bu bildiride binalarda tüketilen yıllık toplam aydınlatma enerjisine ilişkin sayısal gösterge, AESG Aydınlatma Enerjisi Sayısal Göstergesi, değerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem kısaca tanıtılmaktadır.