İzmir İli İçin Farklı Soğutucu Akışkan Kullanan Otomobil Klimasının Saatlik Performansının Belirlenmesi

İzmir İli İçin Farklı Soğutucu Akışkan Kullanan Otomobil Klimasının Saatlik Performansının Belirlenmesi

Muammer Özgören, Ali Kahraman, Özgür Solmaz

Bu çalışmada, İzmir ilinde güneye doğru yönlendirilmiş bir otomobilin klima performansı saatlik olarak belirlenmiştir. Hesaplamalarda Devlet Meteoroloji İşlerinden temin edilen 1997-2008 yıllarına ait sıcaklık ve güneş ışınımı dataları kullanılmıştır. Taşıtın soğutma yükünü karşılamak için klima sisteminin motordan çektiği güç ve sistemin soğutma tesir katsayısı, geliştirilen MATLAB programıyla R-134a, R-407c ve R-410a soğutucu akışkanlarının kullanıldığı varsayılan buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre maksimum soğutma yükünün oluştuğu gün boyunca saatlik olarak hesaplanmıştır.

Hesaplamalarda, 5 °C aşırı ısıtma, 5 °C aşırı soğutma ve buharlaştırıcı sıcaklığı 5 oC, yoğuşturucu sıcaklığı dış hava sıcaklığından 10 oC fazla olduğu kabulü yapılmıştır. Ayrıca buharlaştırıcı ve yoğuşturucudaki basınç kayıpları da hesaplamalara dâhil edilmiştir. Elde edilen sonuçlar soğutma sezonu boyunca ve soğutma yükünün maksimum olduğu gün boyunca saatlik olarak değerlendirilerek sunulmuştur. Taşıt klimasının, enerji verimliliği açısından saatlik değişen soğutma yüküne göre otomatik kontrollü olarak çalıştırılmasının önemli olduğu elde edilen sonuçlardan görülmüştür.