Konut Binaları Enerji Sertifikasyonunda Isıtma ve Soğutma Enerjisi İhtiyacının Bina Parametrelerine Duyarlılık Analizi: BEP-TR Hesaplama Metodolojisi ile Değerlendirme

Konut Binaları Enerji Sertifikasyonunda Isıtma ve Soğutma Enerjisi İhtiyacının Bina Parametrelerine Duyarlılık Analizi: BEP-TR Hesaplama Metodolojisi ile Değerlendirme

Burcu Çiğdem Çelik, A. Zerrin Yılmaz, Stefano P. Corgnati

Türkiye’de binalara enerji kimlik belgesi vermek üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 5 Aralık 2008 yılında çıkarmış olduğu, 27075 sayılı “Binalarda Enerji Performansı” Yönetmeliği uyarınca geliştirilen ulusal hesaplama yöntemi BEP-TR’ de önerilen algoritma, mevcut binalar için basitleştirilmiş bir akış izlemektedir. Bu çalışmada, BEP-TR Ulusal Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi’nin mevcut konut binaları üzeriden parametrik analizi yapılarak konut binalarının enerji ihtiyacının parametrelere duyarlılığı test edilmiştir. Yapı bileşeni ısıl geçirgenlik değerleri, mekan hava değişim katsayıları gibi, enerji kimlik belgesi uzmanları tarafından mevcut binalarda yapılan kabullerin bina ısıtma ve soğutma net enerji ihtiyacına ve dolayısıyla enerji sınıfına etki hassasiyetleri, Türkiye’nin iklim bölgelerini temsil eden beş farklı il için BEP-TR ile hesaplanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen sonuçların, farklı iklim bölgeleri ve bina parametreleri için yapılacak kabullerin optimizasyonu üzerine bir yöntem oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu tür çalışmalar ve kazanılan bulgu ve deneyimlerin, “mevcut binaların bina enerji sertifikasyonu için şuan BEP-TR içerisinde geçerli olan basitleştirilmiş algoritma akışına daha sadeleştirme yapılabilir mi” sorusuna cevap olacağı düşünülmektedir.