Döşemeden (Yerden) Isıtma Sistemlerinde Hesap Yöntemi

Döşemeden (Yerden) Isıtma Sistemlerinde Hesap Yöntemi

Veli Doğan, Oğuzhan Çalışır

Yerden ısıtma sistemine yönelik ilk fiili çalışmalar 1907 yılında İngiltere’de A.H.Barker tarafından yapılmış ve 1929 yılında Almanya’da Dr. Ing. Kollmer tarafından proje uygulamaları formulize edilmeye başlanmıştır.[3]

1973–1974 yılı kışında patlak veren petrol krizinden sonra ortaya çıkan enerji krizi, enerji kullanımında ekonomi getirecek çalışmalara hız verilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda daha düşük sıcaklık aralıklarında çalışan döşemeden ısıtma sistemleri giderek önem kazanmış ve son 30 yılda plastik teknolojisinin de gelişimiyle hızla yaygınlaşmıştır.

Bu çalışmada döşemeden ısıtma sistemlerinin avantaj ve dezavantajları ile bir döşeme detayından ısı akışının nasıl hesaplanacağı özetlenmiştir.