Avrupa Birliği’nde Genel Baca Uygulamaları

Avrupa Birliği'nde Genel Baca Uygulamaları

Jean Jaques Adam

Bu çalışma Sistem bacalarda “CE” markalamasının ve ilgili TS EN (AB ile uyumlaştırılmış Ulusal standartlar) standartlarının İnsan ve çevre güvenliği yönüyle önemini ele almaktadır. Bu çalışma bir baca dizaynını belirleyen metodu, uygulama kriterleri ile eski baca şaftlarının yenilenmesi sırasındaki astar uygulamalarının temel ilkelerini açıklamaktadır. Ayrıca uygulama sonrası devreye alma bilgilerini de içerir.

Ancak bu döküman ve bahsi geçen EN 15287–1/2 standartı serbest ve kendini taşıyan bacalar (EN 13084–1) ile “H” sınıfı (yüksek basınç) bacaları kapsamaz.

İlgili standartın 15287–1 bölümü yakma cihazının yanma havasını ortamdan aldığı uygulamaları kapsarken, 15287–2 yanma havasının dış ortamdan (hermetik sistem) alındığı uygulamaları kapsamaktadır.

EN standartları amacı doğrultusunda “uygulama” terminolojisi “yapılandırma” manasını da kapsamaktadır.