Döşemeden Isıtma Tasarımı

Döşemeden Isıtma Tasarımı

İ. Cem Parmaksızoğlu

Konut ısıtmasında ısı enerjisi tasarrufu veya atık ısılardan ısıtmada faydalanmak için yapılması gerekenlerden biri ısıtma sıcaklıklarını düşürmektir. Buna en uygun ısıtma sistemlerinden biri olan döşemeden ısıtma ilk bilinen ısıtma sistemlerinden biri olmasına karşın tasarımı diğer ısıtma sistemlerine göre daha çok değişkene ve bina bileşenlerine bağlı olduğundan daha karmaşıktır. Döşemeden ısıtma sistemleri tasarımı için “TS EN 1264 Döşemeden Isıtma Sistemler ve Bileşenleri” isimli standart, çıkartılmıştır. Bu çalışmada söz konusu standart özetlenmiş ve bir örnek bina alınarak geliştirilen hesap metodu verilmiş ve sonuçlar daha önceki hesap metodu ile karşılaştırılmıştır.