İzmir İli İçin Evaporatif Soğutma Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi

İzmir İli İçin Evaporatif Soğutma Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi

Erhan Şen, Özay Akdemir, Koray Ülgen

Bu çalışmada, İzmir ilinde örnek bir konut için soğutma yükleri yaz ayları için hesaplanarak, soğutma yüklerinin mekanik soğutma ile sağlanması durumundaki enerji tüketimleri belirlenmiştir. Uygulanan evaporatif soğuma sistemleri incelenerek, bu aylar için direk ve indirek evaporatif soğutmanın uygulanabilirliliği değerlendirilmiş ve enerji tüketimlerinde sağlanabilecek tasarruflar belirlenmiştir.

Evaporatif soğutmanın yetersiz olduğu durumlarda klasik soğutma ile indirek evaporatif soğutmanın birlikte kullanılması incelenerek, mekanik soğutmada sağlanabilecek enerji tasarrufları hesaplanmıştır.