Hastane Tesisatlarında Sismik Hasarların Azaltılması – FEMA 150 Standardı

Hastane Tesisatlarında Sismik Hasarların Azaltılması – FEMA 150 Standardı

Eren Kalafat, E. Alp Yücerman

Hastaneler ve sağlık merkezleri insanların tedavi olmak ve sağlıklarını geri kazanmak amacıyla gittikleri tesisler olarak hayati önem taşıyan binalardır. Yapılan istatistiklerde büyük bir deprem sonrasında ilk 24 ile 48 saat arasında hastane acil servislerinin tamamen dolduğu ve bunun yanında hasta ve yaralıların 77%’sinin depremi takip eden 3 gün içerisinde hastanelerde tedavi altına alındıkları görülmüştür.

Hastanelerin, yaşanan bir depremin ardından, deprem sırasında içeride halihazırda bulunmakta olan hastalar ve sağlık personelinin güvenliğini sağlayabilmenin yanı sıra depremden zarar görmüş hastalara da acil olarak hizmet verebilecek durumda olması gerekmektedir. Bu çalışmada, hastanelerin yapısal anlamda deprem nedeniyle oluşacak sismik yüklere dayanıklı olduğu kabulü yapılmıştır. Fakat yapısal elemanların depreme dayanıklı olması yeterli değildir. Yakın geçmişte yaşanmış depremler göstermektedir ki yapısal olmayan bileşenlerin sismik açıdan ele alınması bir zorunluluktur.

Araştırmalara göre gelecekteki depremlerde yaşanacak kayıpların %50’sinin yapısal olmayan sistemlerin depreme karşı korunmamış olmasından ileri geleceği öngörülmektedir. Bu makale, hastane ve sağlık merkezlerindeki yapısal olmayan sistemlerin maruz kalabileceği hasarlar ve tesisatlar başta olmak üzere bu sistemlerin depreme karşı korunması konularını kapsamaktadır.