Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması

Ekim Bakırcı, Mehmet Çalışkan

Bu çalışmada yapıların çatılarına yerleştirilen tesisat ögelerinden yayılan çevresel gürültünün haritalanması konu edilmektedir. Gürültü göstergeleri cinsinden oluşturulan gürültü haritalarının yorumlanması ve gürültünün kontrolünde kullanımı gösterilmektedir. Gürültünün denetimi için gürültü haritalarının önemi örnek çalışmalarla vurgulanmaktadır. Mevcut ticari yazılımların kullanıldığı çalışmada cihazlar üzerinde alınan önlemlerin yetkinliği ile tesisat çevresinde oluşturulacak yapısal önlemlerin etkinlikleri yapılan bilgisayar benzetimleriyle sınanmaktadır.