Konutlarda Enerji Kullanım Eğilimleri ve Tüketimin Çevre Faktörleri ile İlişkisi, Bursa Örneği

Konutlarda Enerji Kullanım Eğilimleri ve Tüketimin Çevre Faktörleri ile İlişkisi, Bursa Örneği

Mehmet Emin Uğur Öz

Bu çalışmada Bursa il merkezinde bulunan ve doğal gaz kullanan evsel müşteriler ele alınmış ve değişikmahallelerden seçilen konutların ısıtma türü tercihleri ve enerji tüketim eğilimleri incelenmiştir. Bu amaçla 1999–2007 yıllarına ait aylık gaz faturaları incelenerek ortak bir enerji tüketim akışkanlığının var olup olmadığı araştırılmıştır. Farklı ısıtma türleri için yük zaman dağılımları ile enerji tüketiminin çevre şartlarına bağlılıkları ve sosyal parametrelerin tüketimlere olan etkileri incelenmiştir.

Meteorolojik veriler ( günlük ortalama dış hava kuru termometre sıcaklığı, rüzgâr hızı v.b.) kullanılarak tüketimlerle bu veriler arasındaki bağlantılar için doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçta enerji tasarrufu açısından bağımsız ısıtmanın ön plana çıktığı ve enerji tüketiminin kuru termometre sıcaklığı ile rüzgâr hızı dikkate alınarak tahmin edilebileceği sonucuna varılmıştır.