Absorbsiyonlu Isı Yükselticileri ve Bir Endüstriyel Uygulama

Absorbsiyonlu Isı Yükselticileri ve Bir Endüstriyel Uygulama

Bener Kurt, İlhami Horuz

Absorbsiyonlu Isı Yükseltici (AIY) sistemleri, kendilerine has eşsiz özellikleriyle atık ısı kaynaklarının düşük veya orta sıcaklık seviyelerini, faydalı daha yüksek sıcaklık seviyelerine yükseltebilen cihazlardır. Bu çalışma suyun soğutucu akışkan olarak kullanıldığı, lityum bromür-su eriyiği kullanan AIY sistemlerinin analizini ve bir sanayi kuruluşuna uygulanmasını kapsamaktadır. Öncelikle temel Absorbsiyonlu Isı Pompası (AIP) ve AIY sistemleri izah edilmiş ve çalışma prensipleri açıklanmıştır. AIY sistemlerinin termodinamik analizi sunulduktan sonra bir endüstriyel kuruluşa uygulanışı teorik olarak incelenmiştir. Bu amaçla, bir bilgisayar programı hazırlanmış ve sistem performansına etki eden değişik parametreler incelenmiş ve sonuçlar grafik halinde sunulmuştur. Ayrıca, araştırmalar derinleştirilerek bu şekilde bir sanayi uygulamasında AIY sisteminin ısıtma tesir katsayısını arttırmak yani dolayısıyla elde edilen proses suyu veya buharının debisini arttırmak için sistem üzerinde nasıl değişiklikler yapılabileceği ve bu değişikliklerin etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve sonuçlar tablo halinde sunulmuştur. Araştırmalar bir AIY sisteminin ısı geri kazanımı gayesiyle bir sanayi kuruluşuna uygulanması durumunda sistem üzerinde yapılan değişikliklerle AIY sisteminin ısıtma tesir katsayısı temel AIY sistemine göre %14.1 ve absorberdeki ıs transferi %158.5 ve üretilen proses suyu %3.59 oranında arttırılabileceğini göstermiştir.