Karakteristik Konut Modeli Yaklaşımı ile KKTC Konut Isıl İhtiyacının Belirlenmesi

Karakteristik Konut Modeli Yaklaşımı ile KKTC Konut Isıl İhtiyacının Belirlenmesi

Ali Evcil, Cemal Gövsa

Günümüzde, fosil yakıt stoklarının azalması ve giderek artan küresel ısınma enerji verimliliğinin önemini daha da artırmıştır. Konutlardaki ısı kayıpları boşa harcanan enerji miktarları içinde büyük bir paya sahipdir. Kötü inşa edilmiş yapılar ve yetersiz ısı yalıtımı nedeniyle oluşan, yıllık konutsal veya bölgesel ısı kayıpları ısıtma için boşa harcanan enerji miktarını vurgulayan önemli bir göstergedir. Bölgesel ısı enerjisi ihtiyacını belirlemek için, önceden belirlenen herhangi bir model ev kullanmak yerine, o bölgedeki evlerin mimari ve ısıl özelliklerini yansıtan karakteristik bir evin kullanımı daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, böyle bir evin tanımlanmasında kullanılabilecek bir yöntem yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) örnek bir çalışma bölgesi olarak ele alınmıştır. KKTC’deki konutları temsil eden KKTC karakteristik konutunun özgül ısı kaybı katsayısı 852 W/ºC olarak belirlenmiştir. Derece-gün yöntemi, bölgesel nüfus dağılımı ve konutlardaki ısıtma tipleri kullanılarak KKTC’deki konutların yıllık toplam ısı kaybı 3424 milyon MJ olarak hesaplanmıştır. Bu miktar, Avrupa toplamının sadece %0.1’ni oluşturmasına rağmen, konutların duvar ve çatılarından kaybedilen enerji miktarının Avrupa ülkelerinde tavsiye edilen seviyelere göre çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Tavsiye edilen değerlere ulaşılması için gereken yalıtım kalınlıkları hesaplanmıştır. Hesaplanan kalınlıklar, çift camlı PVC pencere sistemleri ile birlikte kullanıldığı taktirde bölgede %53.5’lik bir enerji tasarrufu sağlanabileceği görülmüştür.