CFD Analiz Yöntemiyle Klima Santrallerinde İç Kayıpların Azaltılması

CFD Analiz Yöntemiyle Klima Santrallerinde İç Kayıpların Azaltılması

Sefa Bulut, Merve Ünveren, Ahmet Arısoy, Yakup Erhan Böke

Bu çalışmada, iklimlendirme sistemlerinde kullanılan klima santrallerinin veriminin arttırılmasına yönelik CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) paket programı ile yapılan incelemeler değerlendirilmiştir. Klima santrallerindeki mevcut hücre yapısı CFD analiz programı olan Fluent’de çözülerek, çıkan sonuçlar değerlendirip akışın yapısını bozan ve yüksek basınç düşümüne neden olan kısımlar tespit edilmiştir. Teorik çalışmalar İTÜ Makina Mühendisliği bölümünde gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yeni tasarımların Fluent‘de CFD çözümünü elde ederek minimum direnç ve minimum basınç kaybı oluşturacak klima santrali hücre yapısını elde etmek böylece ilk tasarıma göre %5-%7 oranında daha düşük enerji tüketimi yapan klima santrali tasarlamak amaçlanmaktadır.