Balçova – Narlıdere Jeotermal Saha İşletmesi

Balçova - Narlıdere Jeotermal Saha İşletmesi

Ufuk Özdiler, Tolga Sayık

Balçova Narlıdere Jeotermal sahası, 1980’li yılların başında deneme amaçlı 1990’lı yılların sonunda sistematik olarak konut ısıtmacılığı amaçlı işletilmeye başlamıştır. Bugün itibariyle fiili 150 MWt gücüyle (%100 jeotermalle çalışan) yaklaşık 2.470.000 m2 kapalı alan içeren 25.470 KE fiili (15.660 adet abone) ısıtma kapasitesiyle ülkemizin en büyük ve kendi alanında dünyanın da en büyük işletmeleri arasındadır.

Şirketimiz enerji verimliliğini de göz önüne alarak 2006 yılından itibaren kalorimetre ile ücretlendirme sistemine geçmiştir.

31 adet lokasyon tüm işletme bilgilerini de içerecek şekilde merkezi olarak izlenmektedir.

Şirketimiz gerek jeotermal rezervuarın işletme performansının iyileştirilmesi gerekse de yer üstü işletme elemanlarının modernize edilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıyla hizmet kalitesini arttırmanın yanında yeni konut alanlarında da hizmet sunma gayreti içerisindedir.

Bu bildiride yukarıda bahsi geçen birincil konulara ilişkin detaylı değerlendirmeler ve tespitlere yer verilecektir.